Joe Bidenas jau trečią sykį bandys laimę prezidento rinkimuose
Bu­vęs JAV vi­cep­re­zi­den­tas Joe Bi­de­nas, dir­bęs su pre­zi­den­tu Ba­rac­ku Oba­ma, pla­nuo­ja da­ly­vau­ti Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­do­vo rin­ki­muo­se 2020 me­tais, ra­šo lai­kraš­tis „The Hill“, ci­tuo­da­mas aukš­to ran­go De­mo­kra­tų par­ti­jos at­sto­vą Kong­re­se. 

Pasak šaltinio, apie savo norą dalyvauti rinkimuose J. Bidenas jam pasakė per pokalbį telefonu.

„Aš pabandysiu savo laimę“, – pareiškė J. Bidenas savo pašnekovui.

Tuo metu J. Bideno atstovas laikraščiui sakė, kad „galutinis sprendimas dar nepriimtas“.

Jeigu informacija pasitvirtins, 76 metų J. Bidenas sieks prezidento posto jau trečią kartą.

Pirmą kartą šis demokratas į kovą dėl Baltųjų rūmų stojo 1988 metais, tačiau atsiėmė savo kandidatūrą praėjus trims mėnesiams nuo rinkimų kampanijos pradžios. 2008 metais jis dar kartą pabandė tapti demokratų kandidatu, tačiau ir vėl atsiėmė savo kandidatūrą iš pirminių rinkimų.

Vėliau B. Obama išrinko J. Bideną kandidatu į viceprezidento postą. Dvi iš eilės sekusios B. Obamos pergalės prezidento rinkimuose leido jam užimti šį postą nuo 2009 iki 2017 metų.