JK policija atskleidė naujų detalių apie šnipo nunuodijimą
Bu­vęs ru­sų šni­pas Ser­ge­jus Skri­pa­lis ir jo duk­tė ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čia me­džia­ga pir­miau­siai bu­vo pa­veik­ti sa­vo na­muo­se Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, tre­čia­die­nį pa­skel­bė po­li­ci­ja, tę­sian­ti ty­ri­mą dėl šios pa­sau­lio dė­me­sį pri­kaus­čiu­sios at­akos.

„Šiuo tyrimo momentu manome, kad Skripalių pirmasis kontaktas su nervus paralyžiuojančia medžiaga įvyko prie jų priekinių durų“, – sakė Londono policijos pareigūnas Deanas Haydonas.

Kovo 4 dieną Anglijos pietiniame Solsberio mieste įvykdytas Skripalių apnuodijimas sulaukė didžiulio atsako: dešimtys šalių paskelbė išsiųsiančios daugiau kaip 150 Rusijos diplomatų.

Didžiosios Britanijos pareigūnai dėl incidento kaltina Maskvą, nors ši neigia kaip nors su juo susijusi. Pasak pareigūnų, Skripaliai buvo apnuodyti kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ („Naujokas“), sukurta Sovietų Sąjungoje.

„Nervus paralyžiuojančios medžiagos pėdsakų rasta keliose kitose vietose, kuriose detektyvai dirbo kelias pastarąsias savaites, bet jos koncentracija buvo mažesnė negu nustatyta jų gyvenamojoje vietoje“, – pabrėžė D. Haydonas.

Tyrėjai anksčiau atitvėrė suolelį, ant kurio Skripaliai buvo rasti susmukę, alaus barą ir restoraną, kur jiedu lankėsi, taip pat buvusio dvigubo agento žmonos kapą.

Policija nurodė, kad šiuo metu bylą tiria apie 250 kovos su terorizmu detektyvų ir kad šis procesas gali trukti kelis mėnesius.

„Gyvenantieji Skripalių kaimynystėje gali tikėtis, kad pareigūnai atliks susijusias paieškas, bet noriu juos patikinti, kad pavojus išlieka mažas, o mūsų paieškos yra prevencinės“, – aiškino D. Haydonas.

Skripaliai tebėra gydomi ligoninėje, ištikti komos. Per incidentą apsinuodijęs vienas policijos pareigūnas, reagavęs į iškvietimą dėl Skripalių, praeitą savaitę buvo išrašytas iš gydymo įstaigos.