JK ir Rusijos draugystė blėsta: įšaldo diplomatinius ryšius
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja įšal­dys aukš­to ly­gio ry­šius su Ru­si­ja ir at­šauks kvie­ti­mą ap­si­lan­ky­ti Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui Ser­ge­jui Lav­ro­vui, sa­kė tre­čia­die­nį mi­nis­trė pir­mi­nin­kė The­re­sa May,rea­guo­da­ma į dvi­gu­bo ru­sų agen­to ap­nuo­di­ji­mą Bri­ta­ni­jo­je.

Pasak Th. May, Didžioji Britanija „suspenduos visus aukšto lygmens kontaktus“; ji pažymėjo, kad Rusija „baustina“ dėlto to apnuodijimo.

Britų premjerė kaltina Rusijos prezidentą Vladimirą Putiną dėl Maskvos ir Londono santykių pablogėjimo, skelbdama atsakomąsias priemones į buvusio Rusijos šnipo apnuodijimą.

„Daugelis mūsų su viltimi žvelgė į posovietinę Rusiją, – kalbėjo ji parlamente. – Norėjome geresnių santykių; tragiška kad prezidentas Putinas pasirinko tokį veikimo būdą“.

Britų karališkieji asmenys ir vyriausybės ministrai nedalyvaus Pasaulio taurės (futbolo) renginiuose Rusijoje, dar nurodė Th. May.

„Nebus jokio ministrų dalyvavimo, tuo labiau karališkosios šeimos narių, šią vasarą per Pasaulio taurės renginius Rusijoje“, – sakė ji.