Jeruzalėje nukrito 100 kg sveriantis Raudų sienos blokas
Je­ru­za­lės val­džia pir­ma­die­nį ap­ri­bo­jo vie­nos šven­čiau­sių ju­daiz­mo vie­tų lan­ky­mą, vie­nam Va­ka­rų (Rau­dų) sie­nos blo­kui nu­kri­tus ant že­mės ir vos ne­kliu­džius vie­nos mal­di­nin­kės.

Miesto mero Niro Barkato pranešime sakoma, kad „100 kg sveriantis akmuo nukrito šalia vienos besimeldusios moters... bet jos nekliudė“.

Meras pridūrė, kad tik dėl „didelio stebuklo“ per šį incidentą niekas nebuvo sužeistas.

N. Barkato pranešime sakoma, kad jis apsilankė įvykio vietoje kartu su miesto vyriausiuoju inžinieriumi ir saugos pareigūnais. Jie paskelbė, kad minėta vieta yra pavojinga ir uždraudė joje lankytis, kol bus atlikti tolesni patikrinimai.

Sekmadienį dešimtys tūkstančių žydų maldininkų buvo susirinkę melstis – vyrai ir moterys atskirai – pagrindinėje aikštėje prie Vakarų sienos. Per šias kasmetines pamaldas judėjai mini biblinių laikų Jeruzalės šventyklos sugriovimą.

Pirmadienį incidentas įvyko prie mažiau lankomos sienos dalies, kur vyrams ir moterims leidžiama melstis kartu, nors tai prieštarauja žydų ortodoksų praktikai.

Vakarų siena, esanti Izraelio aneksuotoje Rytų Jeruzalėje, yra švenčiausia vieta, kur žydams leidžiama melstis.

Judėjai tiki, kad šis statinys yra Jeruzalės 2-osios šventyklos, sugriautos Romėnų 70-aisiais mūsų eros metais, viena iš atraminių sienų.

Virš sienos stūkso vadinamasis Šventyklos kalnas – švenčiausia judaizmo vieta, gerbiama kaip vieta, kur kadaise stovėjo abi biblinės žydų šventyklos. Musulmonai šią vietą vadina Kilniąja šventove (al Haram al Sharif). Šis kompleksas yra trečia švenčiausia islamo vieta po Mekos ir Medinos; jai taip pat priklauso Aksos mečetė ir Uolos Kupolo šventovė.