Jeruzalėje krikščionys protestuoja prieš Izraelio mokesčius
Krikš­čio­nių va­do­vai sek­ma­die­nį ry­žo­si re­tam veiks­mui – už­da­rė Kris­taus ka­po baž­ny­čią, pa­sta­ty­tą to­je vie­to­je, kur ma­no­ma bu­vo pa­lai­do­tas Jė­zus. Taip pro­tes­tuo­ja­ma prieš Iz­rae­lio tai­ko­mus mo­kes­čius ir siū­lo­mą tur­to įsta­ty­mą.

Kol kas nežinoma, kiek laiko bažnyčia bus uždaryta. Apie jos uždarymą krikščionių pareigūnai paskelbė per spaudos konferenciją, prasidėjusią vidurdienį vietos (ir Lietuvos) laiku.