Jerevane po susirėmimų į ligonines pateko 46 žmonės
Je­re­va­no cen­tre pir­ma­die­nį pro­tes­to prieš Ser­žo Sarg­sia­no kan­di­da­tū­ros į prem­je­rus iš­kė­li­mą da­ly­viams su­si­rė­mus su po­li­ci­jos pa­jė­go­mis į li­go­ni­nes bu­vo at­vež­ti 46 as­me­nys.

Kaip pranešė Armėnijos sveikatos ministerijos atstovas, šeši iš jų – policininkai.

„Daliai nukentėjusiųjų buvo suteikta ambulatorinė pagalba, ir jie buvo išrašyti. Civiliai asmenys patyrė daugiausia paviršinius apatinių galūnių sužeidimus. Policininkai buvo sužeisti bukais ir aštriais daiktais. Vieną iš pareigūnų teko operuoti, jam buvo perpjauta vena. Nukentėjusiųjų gyvybei pavojus negresia“, – informavo atstovas.

Demonstracijos dalyvių ir policijos pajėgų susirėmimai pirmadienį vyko Jerevano centre esančiame Bagramiano prospekte.

Žmonės protestavo prieš S. Sargsiano kandidatūros iš premjero postą iškėlimą.

Armėnijos liberaliojo opozicinio Išeities aljanso (YELQ) lyderis Nikolas Pašinianas paragino savo šalininkus eiti prie parlamento pastato.

Daliai demonstracijos dalyvių pavyko prasiveržti pro policijos užtvarą. Prospekte buvo ištiesta spygliuota viela. Policijos pareigūnai prieš demonstrantus panaudojo ašarines dujas ir garsines granatas.