Jerevane įsivyravo ramybė
Po ke­lių sa­vai­čių ak­ty­vių pro­tes­tų Ar­mė­ni­jos sos­ti­nė­je ket­vir­ta­die­nį stai­ga įsi­vy­ra­vo ra­my­bė, o val­dan­čio­ji par­ti­ja pa­tvir­ti­no, kad par­ems opo­zi­ci­jos ly­de­rio kan­di­da­tū­rą ki­tą sa­vai­tę vyk­sian­čia­me bal­sa­vi­me dėl prem­je­ro pa­sky­ri­mo.

Nikolas Pašinianas, parlamentaras iš opozicijos, stovėjęs protestų Jerevane priešakyje, išvakarėse paragino sustabdyti protestų bangą ir pareiškė, kad visos partijos parems jo kandidatūrą balsavime.

Tačiau nepaisant valdančiosios Respublikonų partijos palaikymo, parlamente ji tebeturi tvirtą daugumą, taigi, realių pokyčių buvusioje sovietinėje respublikoje ir artimoje Maskvos sąjungininkėje greitai tikėtis veikiausiai neverta.

Daugelis protestuotojų tebėra nusiteikę skeptiškai.

„Mes tik nuleidome garą ir nieko dar nepasiekėme: respublikonai lieka valdžioje, o senoji sistema nepasikeis“, – sakė universiteto dėstytojas Bagramas Oganianas, ankstesnę dieną prisijungęs prie oro uostą blokavusių protestuotojų.

Bandydama numalšinti neramumus, nesitraukusius iš Armėnijos ištisas savaites, Respublikonų partija pareiškė, kad parems bet kurį kandidatą į premjerus, kurį iškels trečdalis parlamentarų.

N. Pašinianas teigia, kad tokią paramą turi, ir paragino demonstrantus nutraukti protestus.

Ketvirtadienį duodamas interviu naujienų agentūrai „The Associated Press“, Respublikonų partijos lyderio pavaduotojas Armenas Ašotianas patvirtino susitarimą dėl balsavimo, kuris parlamente turi įvykti antradienį.

„Turėjome du kriterijus dėl paramos bet kokiam kandidatui. Pirmasis yra būtinas parašų slenkstis... Antrasis yra nuraminti situaciją gatvėse, neblokuoti... kelių, oro uostų ir panašiai, – sakė jis. – Tad manoma, kad žmogus, kuris galėtų susidoroti su šiais kriterijais, yra Nikolas Pašinianas.“

Pasak A. Ašotiano, jei gatvėse bus ramu, „kaip susitarta, mes padėsime jį išrinkti“.

Tačiau kai tik N. Pašinianas užims šį postą, Armėnijos politinė dinamika komplikuosis. A. Ašotianas sakė, kad Respublikonų partija „laikys save opozicija“, nors ir išsaugos daugumą vietų parlamente.

„Mano asmenine nuomone, nėra jokių galimybių kaip nors bendradarbiauti su naujomis politinėmis jėgomis, – sakė jis. – Mes nebūsime šios vyriausybės dalis.“

Aklavietė galėtų greit vėl paraginti demonstrantus, dėl savo veiksmų pastarąsias tris savaites įgijusius daugiau pasitikėjimo.

„Mes paralyžiavome visą šalį. Mes parodėme valdžiai savo jėgą ir turėtume užbaigti šią revoliuciją“, – sakė 46 metų verslininkas Tigranas Ovsesianas.

Protestai Jerevane prasidėjo balandžio 13 dieną ir išplito į kitas šalies dalis. Nusivylimas išplitusiu skurdu ir korupcija prasiveržė pykčiu dėl to, ką demonstrantai laikė ilgamečio prezidento Seržo Sargsiano bandymu užgrobti valdžią.

Dešimtmetį prezidento poste dirbęs S. Sargsianas pasitraukė dėl kadencijų limito, bet balandžio 17 dieną buvo paskirtas premjeru. Pakeitus valdžios struktūrą premjeras tapo įtakingesnis už prezidentą.

Tačiau kas vakarą centrinėje Jerevano aikštėje rengtuose protestuose prieš jį dalyvavo dešimtys tūkstančių žmonių, ir S. Sargsianas vos šešios dienos po paskyrimo premjeru netikėtai atsistatydino.