Jensas Stoltenbergas: Sakartvelas būtinai taps NATO nare
NA­TO vals­ty­bių ly­de­riai da­ro vis­ką, kad Sa­kart­ve­las ga­lė­tų pri­si­jung­ti prie Al­jan­so, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė šios or­ga­ni­za­ci­jos ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas.

„Praėjo dešimtmetis nuo pirmojo NATO ir Sakartvelo komisijos posėdžio, kuriame buvo iškelti dideli tikslai dėl Sakartvelo narystės Šiaurės Atlanto aljanse. Sakartvelui būtinai taps mūsų organizacijos nare, ir mūsų lyderiai stengiasi, kad tai įvyktų kiek įmanoma greičiau“, – sakė J. Stoltenbergas per bendrą spaudos konferenciją su Sakartvelo prezidentu Georgijumi Margvelašviliu.

NATO vadovas pagyrė Sakartvelą už pažangą kelyje į NATO ir pabrėžė, kad šalis įgyvendino prisiimtus įsipareigojimus dėl daugelio reformų.

J. Stoltenbergas taip pat padėkojo Sakartvelui už jos indėlį į NATO misijas Afganistane.

Sakartvelas seniai siekia NATO ir Europos Sąjungos nare, tačiau artimiausiais metais tokios galimybės atrodo miglotos.