Jemene nuo bado galėjo mirti 85 tūkst. vaikų
Je­me­ne 2015 me­tais ki­lus pi­lie­ti­niam ka­rui, nuo ba­do ir li­gų ga­lė­jo mir­ti 85 tūkst. jau­nes­nių nei pen­ke­ri me­tai vai­kų, tre­čia­die­nį pra­ne­šė tarp­tau­ti­nė pa­gal­bos or­ga­ni­za­ci­ja „Sa­ve the Child­ren“ („Gel­bė­kit vai­kus“).

Pasak organizacijos, šis „sumažintas skaičius“ yra pagrįstas vidutiniu mirtingumu nuo itin nepakankamos mitybos. Nuo 2015 metų kovo, kai Saudo Arabijos vadovaujama koalicija pradėjo karą su Jemeno husių sukilėliais, neprievalgio problema, pasak Jungtinių Tautų, paveikė daugiau kaip 1,3 mln. vaikų.

„Save the Children“ direktorius Jemenui Tameras Kirolosas sakė: „Kiekvienam nuo bombų ir kulkų žuvusiam vaikui tenka dešimtys nuo bado mirštančių vaikų, o tai absoliučiai išvengiama.“

Jis pridūrė, kad „taip mirštantys vaikai nepaprastai kenčia“.

Karas ir Saudo Arabijos vadovaujama blokada Jemene išprovokavo didžiausią pasaulyje humanitarinę krizę, kai badas gresia daugiau kaip 8 mln. žmonių.