JAV žvalgyba perspėja dėl „vis įvairesnių“ grėsmių
Ru­si­jos pa­stan­gos plės­ti sa­vo įta­ką ir Ki­ni­jos ka­riuo­me­nės mo­der­ni­za­vi­mas yra tarp „vis įvai­res­nių“ grės­mių, su ku­rio­mis su­si­du­ria JAV, taip sa­ko­ma an­tra­die­nį pa­skelb­to­je Na­cio­na­li­nės žval­gy­bos stra­te­gi­jos at­as­kai­to­je.

Joje taip pat minimos tokios potencialios grėsmės kaip Šiaurės Korėjos siekis turėti branduolinių ginklų, augantys kibernetiniai JAV priešininkų pajėgumai ir pasaulinis politinis nestabilumas.

Tokios ataskaitos skelbiamos kas ketverius metus. Naujausioje ataskaitoje, kurioje nurodomi prioritetai įvairioms JAV žvalgybininkų bendruomenės agentūroms, pažymima, kad JAV „susiduria su vis sudėtingesniu ir nepastovesniu pasauliu, kuriame grėsmės tampa vis įvairesnės ir susijusios tarpusavyje“.

Nacionalinės žvalgybos direktorius Danas Coatsas prie ataskaitos pridėtame laiške sako, kad JAV agentūros turi prisitaikyti, tikslingiau reaguoti į „neramią ir sudėtingą“ aplinką.

Jo teigimu, žvalgybos bendruomenė privalo gerinti savo agentūrų bendradarbiavimą ir skatinti daugiau inovacijų. Jis taip pat pabrėžia, jog agentūros turi labiau stengtis didinti skaidrumą, kad didėtų visuomenės pasitikėjimas jų darbu.

Ataskaitoje grėsmės nereitinguojamos, bet pirmoji dalis yra skirta grėsmei, kurią kelia „tradiciniai priešininkai“, norintys pasinaudoti po Antrojo pasaulinio karo įsigaliojusios pasaulinės tvarkos susilpnėjimu ir Vakaruose stiprėjančiomis izoliacionistinėmis tendencijomis.

„Rusijos pastangos didinti savo įtaką ir autoritetą tikriausiai tęsis ir gali prieštarauti JAV tikslams bei prioritetams daugelyje regionų“, – sakoma ataskaitoje.

Pristatydamas strategiją D. Coatsas kreipėsi į savo darbuotojus ir pažadėjo, kad žvalgybos bendruomenė nebus atkalbėta nuo „tiesios ieškojimo ir – kai randame tiesą – tiesos sakymo“.

2019 metų Nacionalinės žvalgybos strategijos ataskaitoje taip pat aptariamas Kinijos kariuomenės modernizavimas ir Pekino siekis vyrauti Ramiojo vandenyno regione.

Strategijoje pažymima, jog ir Kinija, ir Rusija toliau siekia ginklų prieš palydovus, kad galėtų silpninti JAV kariuomenę ir saugumą. Ataskaitoje taip pat sakoma, kad auga kibernetinių įsilaužimų grėsmė, nes vis daugiau priešininkų įsigyja technologijų, sudarančių sąlygas brautis į JAV kompiuterių sistemas.