JAV žiniasklaida: FTB tyrė, ar D. Trumpas slapčia dirbo Rusijai
JAV pre­zi­den­tui Do­nal­dui Trum­pui at­lei­dus Fe­de­ra­li­nio ty­ri­mų biu­ro (FTB) di­rek­to­rių Ja­me­są Co­mey (Džeim­są Ko­mį) tei­sė­sau­gos par­ei­gū­nai smar­kiai su­si­rū­pi­no ir pra­dė­jo ty­ri­mą, skir­tą iš­siaiš­kin­ti, ar pre­zi­den­tas ne­dir­bo Ru­si­jos nau­dai bei kenk­da­mas JAV in­te­re­sams, penk­ta­die­nį pra­ne­šė lai­kraš­tis „The New York Ti­mes“.

Pranešime minimi neįvardyti buvę teisėsaugos pareigūnai ir kiti su tyrimu susipažinę asmenys.

Atliekant tyrimą, žvalgybos pareigūnai turėjo įvertinti, ar D. Trumpas kėlė grėsmę nacionaliniam saugumui; taip pat buvo siekiama nustatyti, ar prezidentas Rusijos naudai veikė sąmoningai, ar galbūt buvo paveiktas Maskvos, jam to nesuvokiant.

„The New York Times“ pranešė, kad FTB agentams ir kai kuriems aukščiausio lygio pareigūnams įtarimų dėl D. Trumpo ryšių su Rusija kilo 2016 metais prezidento rinkimų kampanijos metu, tačiau tuo metu tyrimas nebuvo pradėtas, nes nežinota, kaip atlikti tokį jautrų ir svarbų tyrimą, teigė šaltiniai.

Visgi D. Trumpo elgesys tuo metu, kai 2017 metų gegužės mėnesį buvo atleistas J. Comey, paskatino žvalgybos tarnybas atlikti tyrimą, teigė laikraštis.

Šeštadienį D. Trumpas tviteryje parašė, kad pranešimas parodė, jog FTB vadovybė „pradėjo tyrimą dėl manęs be jokios priežasties ir be jokių įrodymų“.

Vadovavimą šiam tyrimui greitai perėmė Robertas Muelleris, paskirtas specialiuoju prokuroru netrukus po J. Comey atleidimo.

Per tebevykdomą tyrimą siekiama išsiaiškinti, ar Rusija kišosi į prezidento rinkimus ir ar D. Trumpo rinkimų štabas buvo susimokęs su Maskva. „The New York Times“ teigia, kad neaišku, ar R. Muelleris tebesiaiškina kontržvalgybos aspektą.

Prezidento advokatas Rudy Giuliani laikraščiui pareiškė, kad tyrimas buvo pradėtas prieš pusantrų metų ir kad iki šiol nebuvo paskelbta jokių viešų išvadų, todėl akivaizdu, jog „jie nieko nerado“.

Pats D. Trumpas irgi ne kartą ryžtingai neigė buvus kokių nors slaptų susitarimų su rusais.