JAV vyriausybės uždarymas gali užsitęsti iki kitų metų
Bal­tų­jų rū­mų Va­dy­bos ir biu­dže­to biu­ro di­rek­to­rius Mic­kas Mul­va­ney sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad da­li­nis JAV vy­riau­sy­bės už­da­ry­mas ga­li už­si­tęs­ti iki sau­sio pra­džios, kai su­si­rinks nau­ja­sis Kong­re­sas.  

„Labai gali būti, kad šis uždarymas tęsis po (gruodžio) 28-osios ir kad šį klausimą spręs naujasis Kongresas,“ – televizijai „Fox News“ sakė M. Mulvaney.

Jis kalbėjo apie aklavietę, susidariusią Kongresui neradus sprendinio dėl prezidento Donaldo Trumpo reikalavimo skirti lėšų sienos statybai pasienyje su Meksika.

Šis uždarymas – jau trečias šiais metais, nors D. Trumpo Respublikonų partija vis dar kontroliuoja tiek Atstovų Rūmus, tiek Senatą. Demokratai perims Atstovų Rūmų kontrolę sausio 3 dieną.