JAV vetavo JT rezoliuciją dėl priemonių palestiniečiams apginti
Jung­ti­nės Vals­ti­jos penk­ta­die­nį blo­ka­vo ara­bų vals­ty­bių par­em­tą Jung­ti­nių Tau­tų re­zo­liu­ci­jos pro­jek­tą dėl prie­mo­nių pa­les­ti­nie­čių sau­gu­mui už­ti­krin­ti, bet taip pat ne­su­lau­kė pa­lai­ky­mo sa­vo pa­siū­ly­tam do­ku­men­tui, smer­kian­čiam is­la­mis­tų ju­dė­ji­mą „Ha­mas“ už smur­tą Ga­zos Ruo­že.

Abu nesėkmingi balsavimai JT Saugumo Taryboje įvyko tą pačią dieną, kai viena jauna palestinietė buvo Izraelio karių nušauta Gazos Ruože netoli pasienio tvoros. Po šio incidento nuo kovo pabaigos Izraelio nukautų Gazos Ruožo gyventojų skaičius išaugo iki 123.

JAV ambasadorė prie JT Nikki Haley pareiškė, jog „dabar visiškai aišku, kad JT beviltiškai šališkos Izraelio atžvilgiu“, ir tvirtino, kad Saugumo Tarybos narės „nori kaltinti Izraelį, bet nelinkusios kaltinti „Hamas“.

Balsavimų baigtis dar labiau pagilino JT aukščiausiosios institucijos vidaus nesutarimus, kaip reaguoti į Gazos Ruože paaštrėjusį smurtą. Keliomis dienomis anksčiau JT ypatingasis koordinatorius Artimiesiems Rytams Nikolajus Mladenovas perspėjo, kad palestiniečių anklavas yra atsidūręs „ant karo slenksčio“.

Dešimt šalių, tarp jų Kinija, Prancūzija ir Rusija, balsavo už rezoliucijos projektą, pateiktą Kuveito arabų valstybių vardu. Keturios narės – Didžioji Britanija, Etiopija, Nyderlandai ir Lenkija – balsuojant susilaikė.

Kuveito pateiktame dokumente buvo raginama imtis priemonių, turinčių garantuoti civilių palestiniečių, gyvenančių Gazos Ruože ir Izraelio okupuotame Vakarų Krante, „saugumą ir apsaugą“. Jame taip pat raginta parengti JT ataskaitą, kuria remiantis būtų galima pasiūlyti „tarptautinį apsaugos mechanizmą“.

N. Haley pareiškė Tarybai, kad šiuo dokumentu „smarkiai netiksliai apibūdinami pastarieji įvykiai Gazoje“, nes jame už smurtą smerkiamas Izraelis.