JAV valstybės sekretorius pažadėjo nepamiršti Krymo aneksijos
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Ru­si­jos įvyk­dy­ta Kry­mo anek­si­ja yra rim­ta prob­le­ma, ir pa­ža­dė­jo, kad Va­šing­to­nas apie tai ne­pa­mirš.

„Tai yra labai rimtas klausimas. Rusija aneksavo penktadalį Ukrainos, ir mes niekada negalime apie tai pamiršti“, – sakė jis JAV Atstovų Rūmų Užsienio reikalų komitete.

Anksčiau M. Pompeo yra sakęs, jog niekuomet nepripažins Krymo aneksijos ir „kovos“, kad JAV nepripažintų šio veiksmo teisėtu.