JAV valstybės sekretorius: kariai iš Sirijos bus išvedami
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad ame­ri­kie­čių ka­rių iš­ve­di­mas iš Si­ri­jos, apie ku­rį pra­ėju­sį mė­ne­sį pa­skel­bė pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas, bus vyk­do­mas ne­pai­sant di­džiu­lės kri­ti­kos šiam spren­di­mui.

„Prezidento D. Trumpo sprendimas išvesti mūsų karius priimtas. Padarysime tai“, – sakė M. Pompeo per bendrą spaudos konferenciją Kaire su Egipto užsienio reikalų ministru Samehu Shoukry.

JAV diplomatijos vadovas lankosi Artimuosiuose Rytuose siekdamas išsklaidyti Vašingtono sąjungininkių regione būgštavimus, kuriuos išprovokavo netikėtas sprendimas išvesti kontingentą iš Sirijos.