JAV uždaro UNESCO duris
Pir­ma­die­nį ofi­cia­liai įsi­ga­lio­ja Jung­ti­nių Vals­ti­jų spren­di­mas pa­si­trauk­ti iš Jung­ti­nių Tau­tų švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros or­ga­ni­za­ci­jos (UNES­CO).

Apie ketinimą nuo 2018 metų gruodžio 31-osios nebedalyvauti šios specializuotos JT agentūros veikloje JAV Valstybės departamentas pranešė pernai spalį tuometinei UNESCO generalinei direktorei Irinai Bokovai.

Tuo pat metu Vašingtonas informavo planuojantis toliau bendradarbiauti su UNESCO nuolatinio stebėtojo teisėmis.

Sprendimą trauktis iš organizacijos Vašingtonas priėmė apkaltinęs UNESCO „nusistatymu prieš Izraelį“ ir nenoru įgyvendinti vidaus reformas.

UNESCO priėmus rezoliuciją, smerkiančią JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine, žydų valstybė irgi paskelbė paliekanti organizaciją.

Šiuo metu UNESCO narėmis yra 195 valstybės.