JAV sustabdytas federalinių įstaigų darbas
JAV se­na­to­riams nie­kaip ne­su­ta­rus dėl biu­dže­to, pir­ma­die­nį į dar­bą ne­ga­lė­jo at­vyk­ti šim­tai tūks­tan­čių vals­ty­bi­nių įstai­gų dar­buo­to­jų. Kai ku­riems jų at­ly­gi­ni­mas ne­bus mo­ka­mas, kol ne­bus iš­ei­ta iš po­li­ti­nės ak­la­vie­tės.

Tai padaryti senatoriai bandė susirinkę į itin retą sekmadienio sesiją, tačiau demokratams ir respublikonams nepavyko pasiekti kompromiso. Vienas esminių nesutarimų buvo imigracijos politikos klausimas.

Esminės paslaugos pirmadienį buvo teikiamos, bet buvo sutrikdytas tokių žymių vietų ir monumentų kaip Laisvės statula darbas.

Jau sekmadienį nebebuvo galimybės aplankyti šio paminklo, tačiau Niujorko gubernatorius Andrew Cuomo teigė paieškosiąs finansų darbuotojų darbui apmokėti, kad šis itin turistų lankomas objektas būtų atidarytas.

JAV federalinių įstaigų darbas sustabdytas todėl, kad iki nustatyto termino dviem pagrindinėms partijoms nepavyko pasiekti susitarimo dėl biudžeto. Tai jos turėjo padaryti praėjusį penktadienį iki vidurnakčio. Šis biudžetas būtų tik laikinas sprendimas, numatantis išlaidas iki kito mėnesio vidurio.

Demokratai atsisakė balsuoti už laikiną susitarimą, reikalaudami, kad būtų atsižvelgta į jiems nerimą keliančius imigracijos reformos klausimus.

Sekmadienio pavakarę vietos laiku žlugo dar vienas bandymas pasiekti kompromisą. Tad balsavimas dėl federalinių įstaigų darbo atnaujinimo buvo nukeltas iki pirmadienio vidurdienio vietos laiku (pirmadienio vakaro Lietuvos laiku).

Pagal Senato taisykles, tam, kad būtų patvirtintas biudžetas, reikia surinkti 60 balsų iš 100. Šiuo metu respublikonai turi 51 senatorių, tad jiems reikia demokratų paramos.

Demokratai nori, kad į susitarimą dėl biudžeto būtų įtrauktas kompromisinis variantas dėl imigracijos. Respublikonai savo ruožtu tvirtina, kad joks susitarimas neįmanomas, kol nebus atnaujintas federalinių įstaigų darbas.

Respublikonai taip pat nori, kad būtų patvirtintas pasienio saugumo, kartu ir sienos su Meksika statybos, finansavimas, padidintos karinės išlaidos.

Pirmadienį dauguma aplinkosaugos, švietimo, prekybos departamentų darbuotojų nėjo į darbą. Namie taip pat liko pusė iždo, sveikatos apsaugos, gynybos ir transporto departamentų darbuotojų. Tikėtina, kad sutriko vizų ir pasų išdavimas.

Tačiau tokios esminės paslaugos, kurios saugo „gyvybę ir asmeninę nuosavybę“ teikiamos ir toliau. Į jas įeina nacionalinio saugumo, pašto paslaugos, oro transporto priežiūra, kai kurios medicininės paslaugos, pagalba nelaimių atveju, kalėjimų priežiūra, mokesčių rinkimas ir elektros gamyba.

Donaldo Trumpo administracija teigė, jog nacionaliniai parkai taip pat bus atviri žmonėms – jų uždarymas per 2013 metais vykusią tokio pobūdžio krizę sukėlė didžiulį publikos pasipiktinimą.

JAV vyriausybės ir jos kuruojamų departamentų darbas buvo sustabdytas praėjus lygiai metams po D. Trumpo inauguracijos. Dėl šios priežasties iškilo abejonių, ar prezidentas išvyks į šiandien Davoso kurorte Šveicarijoje prasidedantį Pasaulio ekonomikos forumą.

Paskutinį kartą finansavimas federalinėms įstaigoms 16-ai dienų nutrūko per antrąją Baracko Obamos kadenciją, 2013-aisiais. Baltųjų rūmų vadybos ir biudžeto biuro skaičiavimu, dėl prarasto našumo tai vyriausybei atsiėjo 2 mlrd. JAV dolerių ir turėjo „reikšmingų neigiamų pasekmių ekonomikai“.