JAV sulaikytas CŽV agentas
JAV par­ei­gū­nai an­tra­die­nį pra­ne­šė su­ėmę bu­vu­sį Cen­tri­nės žval­gy­bos val­dy­bos (CŽV) agen­tą, Hong­kon­go gy­ven­to­ją Jer­ry Chun Shing Lee, kai bu­vo nu­sta­ty­ta, jog jis tu­ri ne­tei­sė­tą už­ra­šų kny­ge­lę su slap­ta dir­ban­čių Ame­ri­kos šni­pų var­dais.

J. Chun Shing Lee – natūralizuotas JAV pilietis, dar žinomas kaip Zhen Cheng Li, buvo areštuotas pirmadienį vėlai vakare, kai atskrido į Johno F. Kennedy tarptautinį oro uostą Niujorke.

Teisingumo departamentas nurodė, kad 53 metų J. Chun Shing Lee užaugo Jungtinėse Valstijose ir tarnavo JAV kariuomenėje, o 1994-aisiais atėjo dirbti į CŽV operatyviniu darbuotoju.

Jis dirbo neįvardijamose užsienio valstybėse, o 2007-aisiais paliko CŽV. Vėliau J. Chun Shing Lee, regis, gavo darbą Honkonge.

Niujorko federaliniam teismui pateiktame skunde Teisingumo departamentas rašo, kad 2012 metais Federalinio tyrimų biuro (FTB) agentai, turėję teismo išduotą orderį, slapta apieškojo J. Chun Shing Lee bagažą, kai šis vyko į Jungtines Valstijas. Buvo nustatyta, kad J. Chun Shing Lee gabeno itin slaptą informaciją, nors tam neturėjo leidimo.

Jau kurį laiką JAV žvalgybos bendruomenėje jaučiamas susirūpinimas, kad Kinijos vyriausybė sėkmingai trikdo amerikiečių agentų operacijas toje šalyje.

„Agentai aptiko dvi nedideles dėžutes. Jose buvo ranka rašyti rašteliai su slapta informacija. Ten, be kita ko, buvo surašyti tikrieji agentų ir su priedanga dirbančių CŽV darbuotojų vardai bei telefonų numeriai, pastabos iš agentų susitikimų, nurodytos operatyvinių susitikimų vietos bei slaptų objektų adresai“, – teigia Teisingumo departamentas.

J. Chun Shing Lee buvo pareikšti kaltinimai dėl neteisėto nacionalinės gynybos informacijos laikymo. Už tai numatyta iki dešimties metų kalėjimo.

Pareigūnai nenurodė, kodėl prireikė tiek metų pareikšti kaltinimus J. Chun Shing Lee, taip pat nepatikslino, ar jis perdavė kokios nors slaptos informacijos užsienio valstybėms.

Jau kurį laiką JAV žvalgybos bendruomenėje jaučiamas susirūpinimas, kad Kinijos vyriausybė sėkmingai trikdo amerikiečių agentų operacijas toje šalyje.

Pernai dienraštis „The New York Times“ pranešė, kad nuo 2010 metų iki 2012-ųjų pabaigos Kinija nužudė „mažiausiai tuziną“ CŽV šaltinių toje šalyje, o dar šešis ar daugiau pasiuntė už grotų.

Agentūros viduje pradėta „kurmio“ medžioklė atvedė prie vieno asmens, „buvusio operatyvininko“, dabar gyvenančio kažkur Azijoje, tada rašė „The New York Times“. Tačiau suimti tą asmenį nepakako informacijos.

Visgi kai kurie agentūros darbuotojai kaltino ne „kurmį“, o prastą darbą, pridūrė dienraštis.