JAV stichinių nelaimių panaikinimo išlaidos didžiausios – 2017-aisiais
Dau­gy­bės pra­ėju­siais me­tais siau­tė­ju­sių sti­chi­nių ne­lai­mių, vir­ti­nės gais­rų ir ura­ga­nų pa­da­ri­nių lik­vi­da­vi­mas per­nai Jung­ti­nėms Vals­ti­joms at­siė­jo 306 mlrd. JAV do­le­rių, skel­bia­ma JAV vy­riau­sy­bės at­as­kai­to­je pir­ma­die­nį.

Tai yra didžiausia žinoma šiam tikslui skirta suma šalies istorijoje.

JAV Nacionalinės vandenynų ir atmosferos tyrimų administracijos (NOAA) duomenimis, pernai įvyko 16 stichinių nelaimių, kurios valstybei atsiėjo daugiau nei 1 mlrd. JAV dolerių.

Anksčiau didžiausias – 215 mlrd. JAV dolerių – krepšelis gamtos išdaigų padarinių likvidavimui JAV buvo skirtas 2005 metais, kai didelę šalies teritoriją nusiaubė uraganai „Katrina“, „Vilma“ ir „Rita“.

Pernai Kaliforniją niokoję krūmynų gaisrai valstybei kainavo 18 mlrd. JAV dolerių – „tris kartus daugiau nei didžiausia gaisrų gesinimui JAV skirta suma“, sakoma pranešime.

Uraganas „Harvey“, į Teksasą atnešęs daugiau nei 127 cm kritulių, kainavo 125 mlrd. JAV dolerių ir nusileido tik 2005 metų uraganui „Katrina“, didžiausių išteklių pareikalavusiai stichinei nelaimei per pastaruosius keturis dešimtmečius.

Didelę dalį Puerto Riko su žeme sulyginęs uraganas „Maria“ valstybei kainavo 90 mlrd. JAV dolerių, o Karibus ir Floridą nusiaubusi „Irma“ – 50 mlrd. JAV dolerių.