JAV šiaurės rytinę pakrantę pasiekė nauja audra
Jung­ti­nių Vals­ti­jų šiau­rės ry­ti­nę da­lį pa­sie­kė jau an­tra per ma­žiau nei sa­vai­tę ga­lin­ga žie­mos aud­ra, tre­čia­die­nį at­ne­šu­si daug snie­go ir šlapd­ri­bos į ra­jo­nus, ku­riuo­se de­šim­tys tūks­tan­čių gy­ven­to­jų te­be­gy­ve­na be elek­tros ener­gi­jos po pir­mo­sios aud­ros.

Dėl audros šiaurės rytinėje dalyje neveikė mokyklos, uždarytos valstybinės įstaigos, atšaukti lėktuvų skrydžiai. Audrai slenkant per Rytų pakrantę, nerimaujama, kad medžius vartantis vėjas gali sutrikdyti elektros energijos tiekimą vartotojams.

„Nemanau, kad esu pasiruošusi vėl tai išgyventi“, – sakė 32 metų Caprice Dantzler (Kapris Dančler), skindamasi kelią per sniegą Ritenhauso aikštėje, Filadelfijoje. Pasak jos, iki šiol neišvalyta daug medžių, užvirtusių ant automobilių ir namų, blokavusių gatves praėjusį kartą.

Prieš aušrą daugelyje rajonų buvo registruotas mažas lietus, pereinantis į snygį, tačiau netrukus daugelyje rajonų prognozuojamas sniegas, kuris turėtų kristi visą dieną.

Nacionalinė meteorologijos tarnyba perspėjo dėl žiemos audros, kuri gali siautėti visą ketvirtadienį ir apimti teritoriją nuo Filadelfijos iki didžiosios dalies Naujosios Anglijos.

Pasak meteorologų, į vakarus nuo 95-ojo greitkelio esančios vietovėse gali iškristi daugiau nei 30 cm sniego, kai kuriuose šiaurės vakariniuose Naujojo Džersio rajonuose sniego danga gali siekti iki 60 cm.

Vos iškritus pirmosioms snaigėms buvo atšaukti lėktuvų skrydžiai visame regione. Blogėjant oro sąlygoms, atidėjimų bus dr daugiau. Niujorko regione atidėta daugiau nei 1 400 skrydžių.

Ryte tarpmiestinių traukinių eismas nebuvo sutrikęs. Tačiau vairuotojams rekomenduojama atsisakyti nebūtinų kelionių, kad kelių prižiūrėtojai galėtų netrukdomi valyti kelius.