JAV: Šiaurės Korėjoje laikomi iki 120 tūkst. politinių kalinių
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad Šiau­rės Ko­rė­jos įka­li­ni­mo įstai­go­se ga­li bū­ti lai­ko­mi 80–120 tūkst. po­li­ti­nių ka­li­nių.

Tokie duomenys pateikiami JAV Valstybės departamento kasmetinėje ataskaitoje apie tarptautinę religijos laisvę. Dokumente sakoma, kad kai kurie iš tų kalinių yra laikomi nelaisvėje dėl religinių priežasčių.

Be to, ataskaitoje teigiama, kad kaliniai laikomi „siaubingomis sąlygomis“ atokiose vietovėse. Tačiau joje taip pat pabrėžiama, kad Šiaurės Korėjos konstitucija garantuoja piliečiams „tikėjimo laisvę“.

Ataskaitoje, kurioje aptariama 2017 metų padėtis, sakoma, jog Kinijoje į perauklėjimo centrus prievarta buvo išsiųsti „šimtai tūkstančių“ uigūrų musulmonų.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo oficialiai pristatys šią ataskaitą vėliau šiandien.