JAV Senatoriai susitarė dėl vyriausybės atidarymo
JAV se­na­to­riai pir­ma­die­nį su­si­ta­rė tri­mis sa­vai­tė­mis pra­tęs­ti vy­riau­sy­bės veik­los fi­nan­sa­vi­mą.

Per balsavimą 81 senatorius iš 100 pasisakė už tai, kad būtų atsisakyta vilkinimo taktikos, kai įstatymų leidėjai tyčia vilkina sprendimų priėmimą piktnaudžiaudami įvairiomis procedūromis.

Dabar senatoriai turės balsuoti dėl įstatymo projekto, atnaujinančio vyriausybės darbą, tačiau, pasak JAV žiniasklaidos, tai tėra formalumas.

Vėliau dėl to projekto turės balsuoti Atstovų Rūmai, o šiam pritarus, dokumentą turės pasirašyti JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Pasibaigus šiam procesui, federalinės valdžios veiklos finansavimas būtų užtikrintas iki vasario 8-osios.