JAV Senato komitetas svarstys rezoliuciją dėl „Nord Stream 2“
JAV se­na­to­rių gru­pė pa­tei­kė JAV Se­na­to tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ko­mi­te­tui svars­ty­ti re­zo­liu­ci­ją dėl prieš­ta­ra­vi­mo Ru­si­jos eks­por­to du­jo­tie­kio „Nord Stream“ pro­jek­tui.

Ją pasirašė keturi komiteto nariai, įskaitant jo pirmininką Jamesą Rischą ir pagrindinį demokratų atstovą komitete Bobą Menendezą, taip pat senatorius, vienas demokratų partijos lyderių Richardas Durbinas, kuris nėra šio komiteto narys.

„Jungtinės Valstijos ir mūsų sąjungininkai Europoje į Rusijos provokacijas turi reaguoti griežtai ir ryžtingai... Tokie projektai kaip „Nord Stream 2“ kelia grėsmę Europos energetiniam saugumui, ir mes pritariame Europos Parlamento nuomonei, kad jo turi būti atsisakyta“, – teigiama JAV senatorių pareiškime.

JAV Senato tarptautinių santykių komitetas šią rezoliuciją veikiausiai svarstys per artimiausią posėdį.

Gruodį Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Ukrainos, raginančią blokuoti „Nord Stream 2“ įgyvendinimą, o JAV Atstovų Rūmų patvirtino rezoliuciją, kuria reiškiamas nepritarimas „Nord Stream 2“, nes jis sustiprintų Rusijos įtaką Europoje.

Pagal Rusijos inicijuotą „Nord Stream 2“ projektą, prieš daugiau nei septynerius metus pradėjusio veikti dujotiekio metinis pralaidumas būtų padidintas dukart, nutiesiant dvi papildomas jo gijas. Tai kelia nuogąstavimų, kad Rusija įgis pernelyg didelę kontrolę Europoje, ypač pakenkdama Lenkijai ir Ukrainai.

„Nord Stream 2“ projektas sulaukė kai kurių ES narių, įskaitant ir Lietuvos, aktyvaus priešinimosi: jis laikomas ne ekonomine, o politine schema.