JAV Senato demokratai ataskaita: Vladimiras Putinas siekia pakenkti demokratijoms
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, ban­dy­da­mas pa­kenk­ti de­mo­kra­ti­joms, im­asi ko­rup­ci­jos, ka­ri­nių in­va­zi­jų į Eu­ro­pą ir de­zin­for­ma­ci­jos sklei­di­mo kam­pa­ni­jų, o JAV va­do­vas Do­nal­das Trum­pas „ap­lai­džiai“ ko­vo­jo su šio­mis grės­mė­mis, sa­ko­ma tre­čia­die­nį pa­skelb­to­je Se­na­to de­mo­kra­tų at­as­kai­to­je.

Aštrioje ataskaitoje, kurią paskelbė demokratas Benas Cardinas iš Senato užsienio reikalų komiteto, kalbama apie Kremliaus „kenksmingos įtakos operacijas“, tarp jų – prezidento V. Putino kišimąsi į 2016-ųjų JAV lyderio rinkimus ir balsavimus Vakarų demokratijose.

V. Putinas apie 20 metų praleido stiprindamas savo valdžią, augindamas savo turtus ir apsuptas sau lojalių žmonių rato bei trukdydamas Europos demokratijoms ir siekdamas pakenkti transatlantinio JAV ir Europos aljanso pagrindui, tvirtinama tame dokumente.

„Pono Putino Kremlius pasitelkia asimetrišką arsenalą, įskaitant karines invazijas, kibernetines atakas, dezinformaciją, paramą kraštutinėms politinėms grupėms, energijos išteklių pavertimą ginklais, organizuotą nusikalstamumą ir korupciją“, – parašė B. Cardinas laiške, kuriame pristatė 200 puslapių ataskaitą.

„Jei Jungtinės Valstijos nedelsdamos nesiims spręsti šią sudėtingą ir augančią grėsmę, Maskvos režimas taps dar drąsesnis, – sakė demokratas. – Jis ir toliau vystys ir tobulins savo arsenalą, kurį panaudos viso pasaulio demokratijose, įskaitant JAV rinkimus 2018-aisiais ir 2020-aisiais.“

Be kita ko, dokumente kritikuojamas ir D. Trumpas, esą nenusiteikęs ryžtingai spręsti šios krizės.

„Dar niekada anksčiau Amerikos istorijoje nacionaliniam saugumui nebuvo iškilusi tokia aiški grėsmė, kurią taip aiškiai ignoruotų JAV prezidentas“, – teigiama ataskaitoje.

„Prezidentas Trumpas aplaidžiai pripažįsta ir reaguoja į grėsmę JAV nacionaliniam saugumui, kurią kelia pono Putino kišimasis“, – sakoma dokumente.

Ataskaitoje Vašingtonui rekomenduojama imtis veiksmų numalšinti Kremliaus agresiją: sukurti aukšto lygio „informacijos apdorojimo centrą“, kuris būtų sukurtas pagal Nacionalinio kontrterorizmo centro, įkurto po Rugsėjo 11-osios atakų, modelį.

Be to, Vašingtonas raginamas finansuoti prodemokratiškas organizacijas Rytų Europoje, išplėsti sankcijas Maskvai ir įšaldyti su Kremliumi susijusius „nešvarius pinigus“.