JAV Senatas patvirtino naująjį Nacionalinio saugumo agentūros direktorių
JAV Se­na­tas pa­tvir­ti­no pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po par­ink­tą kan­di­da­tą va­do­vau­ti Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo agen­tū­rai (NSA) ir JAV Ki­ber­ne­ti­nių ope­ra­ci­jų šta­bui (US­CY­BER­COM).

Paulo Nakasone kandidatūra buvo patvirtinta antradienį. Senatas taip pat patvirtino jam suteiktą karinį generolo laipsnį.

P. Nakasonė pakeičia į pensiją išeinantį dabartinį direktorių Mike'ą Rogersą (Maiką Rodžersą).

Jis yra ilgametis JAV kriptologų bendruomenės narys.

Anksčiau P. Nakasonė užėmė kelis kitus aukšto lygio postus žvalgybos tarnybose. Jis vadovavo JAV Sausumos pajėgų kibernetinių operacijų štabui (ARCYBER), taip pat rūpinosi karinės žvalgybos operacijomis Afganistane, Irake ir Pietų Korėjoje.