JAV Senatas baigė 100 metų trukusį ginčą: linčas pripažintas nusikaltimu
Po šimt­me­tį tru­ku­sių ne­sėk­min­gų ban­dy­mų JAV Se­na­tas tre­čia­die­nį pa­ga­liau pri­ėmė įsta­ty­mą, pa­gal ku­rį lin­čia­vi­mas tam­pa fe­de­ra­li­niu nu­si­kal­ti­mu.

Toks rasistinis žudymas be teismo virto suterštos Amerikos praeities simboliu. Įstatymo projektą dėl jo uždraudimo anksčiau šiais metais pateikė trys senatoriai afroamerikiečiai: du demokratai ir vienas respublikonas.

Projektas buvo priimtas vienbalsiai žodiniu balsavimu, per „labai prasmingą akimirką šiai institucijai“, sakė senatorius Cory Bookeris, laikomas potencialiu kandidatu 2020 metų prezidento rinkimuose.

„Turime galimybę pripažinti savo istorijos skriaudas, pagerbti brutaliai nužudytų žmonių atminimą ir palikti palikimą, kad ateities kartos galėtų prisiminti: po 200 bandymų ir šimtmetį trukusio mėginimo šią Amerikos istorijos dieną ši institucija pasielgė teisingai“, – sakė jis.

Teisingumo linčo teismų aukoms įstatymas šį nusikaltimą apibrėžia kaip „kraštutinę rasizmo išraišką“ po Pilietinio karo. Įstatyme pažymima, kad 1882–1968 metais šalyje buvo nulinčiuoti mažiausiai 4 742 žmonės, daugiausia juodaodžiai.

99 proc. kaltininkų išvengė valstybės ar vietos valdžios bausmės.

Priimtas įstatymas yra didžia dalimi simbolinis, nes linčo teismai, regis, jau yra praeities dalykas.

Tačiau projektą parėmusi senatorė Kamala Harris (Kamala Haris) – demokratė, galinti 2020 metais mesti iššūkį prezidentui Donaldui Trumpui (Donaldui Trampui) – sakė, kad juo bus „pasiūlytas seniai pavėluotas teisingumas ir pripažinimas“ aukoms. Be to, įstatymas padės amerikiečiams „kalbėti tiesą apie savo praeitį“, pridūrė ji.

Balsavimui pirmininkavo Misisipei atstovaujanti respublikonų senatorė Cindy Hyde-Smith. Jii praėjusį mėnesį sukėlė triukšmą, pajuokavusi, kad dalyvautų „viešame pakorime“, jei ją pakviestų kuris nors šalininkas.

Vėliau senatorė dėl savo žodžių atsiprašė.

Kol kas neaišku, ar respublikonų kontroliuojami Atstovų Rūmai įstatymo projektą svarstys šiais metais, ar atidės jį iki 2019-ųjų, kai daugumą juose atgaus demokratai.

Nuo 1920 iki 1940 metų Atstovų Rūmai priėmė tris priemones prieš linčo teismus. Tačiau, nepaisant septynių JAV prezidentų prašymų, Senatas veiksmų nesiėmė.

2005 metais Senatas paskelbė atsiprašymą už praeities nesėkmes šiuo klausimu.