JAV saugumo patarėjas paragino Armėniją pirkti ginkluotę ne iš Rusijos, o iš JAV
JAV na­cio­na­li­nio sau­gu­mo pa­ta­rė­jas Joh­nas Bol­to­nas ket­vir­ta­die­nį par­agi­no Ar­mė­ni­ją at­si­sa­ky­ti ru­siš­kos gink­luo­tės ir pirk­ti ją iš Jung­ti­nių Vals­ti­jų.

Interviu radijo „Svoboda“ Armėnijos tarnybai vienas žurnalistas pasidomėjo, kokių alternatyvų turi Kaukazo valstybės, atsižvelgiant į didelį Rusijos vaidmenį užtikrinant šio regiono saugumą.

„Kokios būtų šio regiono šalių alternatyvos? Ar tai būtų NATO narystė? Glaudesni santykiai su NATO ar karinis bendradarbiavimas su JAV?“ – klausė žurnalistas.

„Manau, kad yra daugybė kitų alternatyvų, taip pat ir ginklų pardavimo srityje. Turime apribojimų, kuriuos Kongresas įvedė Jungtinėms Valstijoms kalbant apie ginklų pardavimą Azerbaidžanus ir Armėnijos dėl (Kalnų Karabacho) konflikto. Tačiau yra išimčių“, – atsakė J. Boltonas.

„Kaip sakiau (Armėnijos premjerui Nikolui Pašinianui), jei kalbant apie karinės technikos pirkimą renkamasi iš rusiškos ir amerikietiškos, teiktumėme pirmenybę antram variantui. Manome, kad mūsų technika bet kokiu atveju yra geresnė už rusišką“, – tęsė JAV prezidento patarėjas.

„Todėl ir norėtume svarstyti tokią galimybę. Ir manau, kad Armėnija turės didesnių galimybių, jeigu ji nebebus visiškai priklausoma nuo vienos galingos valstybės“, – aiškino jis.

J. Boltonas patikino, kad Vašingtonas laiko Pietų Kaukazą strategiškai itin svarbiu regionu, todėl dabartinė administracija, pasak jo, siekia geresnių santykių su Armėnija.

„Suprantu geografinę padėtį ir su ja susijusias istorines realijas. Bet manau, kad dabar kaip tik yra metas nusiteikti optimistiškai, kalbant apie tai, kad Armėnija gali būti labiau pastebima pasaulinėje arenoje“, – teigė Baltųjų rūmų pareigūnas.