JAV sankcijos įsiutino Rusiją
Mask­va an­tra­die­nį pa­smer­kė „ne­tei­sė­tas“ Va­šing­to­no sank­ci­jas Ve­ne­sue­los vals­ty­bi­nei naf­tos įmo­nei, pa­skelb­tas sie­kiant su­žlug­dy­tų pre­zi­den­to Ni­co­las Ma­du­ro ga­lios pa­ma­tą.

„Teisėta Venesuelos vadovybė jau charakterizavo šias sankcijas kaip neteisėtas. Galime tik visiškai palaikyti tokią poziciją“, – antradienį žurnalistams sakė Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas.

Sankcijomis, kurių imtasi valstybinės bendrovės PDVSA atžvilgiu, siekiama „pakeisti N. Maduro vyriausybės elgesį“, nurodė Iždo departamentas.

Vašingtonas praėjusią savaitę pripažino Venesuelos opozicijos lyderį Juaną Guaido teisėtu laikinuoju šalies vadovu ir paragino N. Maduro atsistatydinti.

D. Peskovas pavadino šias sankcijas „akivaizdžiu kišimusi į Venesuelos vidaus reikalus“ ir „neteisėtos konkurencijos“ pavyzdžiu.

Jis pridūrė, kad Rusija sieks ginti savo interesus vadovaudamasi tarptautine teise.

Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas savo ruožtu sakė, kad naujos sankcijos „pažeidžia visas įmanomas tarptautines normas“ ir rodo, kad į keblią padėtį patekusioje Venesueloje siekiama pakeisti režimą.

„Suprantame, kad Jungtinės Valstijos, kalbant paprastai, nutrūko nuo grandinės ir viešai pasuko neteisėto režimo keitimo kryptimi“, – kalbėjo jis antradienį spaudos konferencijoje.

„Mes su kitomis atsakingomis tarptautinės bendrijos narėmis darysime viską, kad palaikytume teisėtą prezidento N. Maduro vyriausybę“, – pažymėjo Rusijos diplomatijos vadovas.