JAV: Rusija stabdo taikos Donbase derybas
Jung­ti­nių Vals­ti­jų spe­cia­lu­sis at­sto­vas Ukrai­no­je Kur­tas Vol­ke­ris sa­ko, kad Ru­si­ja stab­do su­si­ti­ki­mus su Va­šing­to­no at­sto­vais dėl tai­kos Don­ba­se, kol vyks­ta Ukrai­nos pre­zi­den­to rin­ki­mų kam­pa­ni­ja.

K. Volkeris naujienų agentūrai „Interfax“ Miunchene sakė, kad JAV yra visada pasirengusi susitikti ir kalbėtis, bet Rusija kol kas to nenori.

Pasak diplomato, Maskva nenori nieko daryti iki Ukrainos prezidento rinkimų.

JAV atstovas Ukrainoje taip pat tvirtino, kad Minsko susitarimai neveikia tinkamai, nes Rusija atsisako juos vykdyti.

Kol kas neįvyko nei realus ugnies nutraukimas, nei sunkiosios ginkluotės nutraukimas, nei bendradarbiavimas šiuo klausimu, kalbėjo K. Volkeris.

Konfliktas tarp Ukrainos pajėgų ir Rusijos remiamų separatistų Rytų Ukrainoje tęsiasi nuo 2014 metų pavasario.

Ukrainos prezidento rinkimai vyks kovo 31 dieną.