JAV: Rusija „galėjo suklastoti“ įrodymus Dumos atakos vietoje
Ru­si­ja ga­lė­jo lan­ky­tis nu­ma­no­mos che­mi­nės at­akos vie­to­je Si­ri­jos Du­mos mies­te ir „suk­las­to­ti“ įro­dy­mus, pir­ma­die­nį par­eiš­kė JAV am­ba­sa­do­rius prie Che­mi­nio gink­lo užd­rau­di­mo or­ga­ni­za­ci­jos (OPCW).

„Mūsų manymu, rusai galėjo lankytis atakos vietoje“, – pirmadienį per skubiai sušauktas derybas Hagoje pareiškė JAV ambasadorius prie OPCW Kenas Wardas.

„Esame susirūpinę, kad jie galėjo juos suklastoti, turėdami tikslą sutrukdyti OPCW faktų nustatymo misijos pastangoms įvykdyti veiksmingą tyrimą“, – pridūrė jis.

Jeigu tai bus įrodyta, kils „rimtų klausimų“ dėl galimybės faktų nustatymo misijai dirbti savo darbą, sakė K. Wardas.

OPCW pirmadienį surengė uždarą posėdį savo Hagos būstinėje dėl numanomos balandžio 7-osios cheminės atakos Dumoje, kur, kaip teigiama, žuvo 40 žmonių.

K. Wardas paragino 41 narį turintį OPCW valdymo organą „pasmerkti Sirijos vyriausybę už jos cheminio teroro valdymą ir reikalauti atsakingųjų už šias baisias atakas tarptautinės atskaitomybės“.

Jis taip pat paragino Siriją „liautis apsimetinėjus“, „nedelsiant nutraukti visas“ tokio pobūdžio atakas bei „nedelsiant paskelbti ir išardyti visus savo cheminių ginklų programos aspektus“.