JAV: Rusija bandys kištis į Ukrainos prezidento rinkimus
Ru­si­ja ga­li ban­dy­ti pa­si­nau­do­da­ma ki­ber­ne­ti­nė­mis at­ako­mis pa­veik­ti Ukrai­nos pre­zi­den­to rin­ki­mų baig­tį, an­tra­die­nį par­eiš­kė JAV na­cio­na­li­nės žval­gy­bos di­rek­to­rius Da­nas Coat­sas.

„Mes manome, kad Rusija pasinaudos kibernetinėmis technologijomis siekdama paveikti būsimus prezidento rinkimus Ukrainoje“, – sakė jis per

„Manome, kad Rusija toliau kariaus savo informacinį karą su demokratijomis ir naudosis interneto resursais, kad pabandytų suskaldyti mūsų visuomenę“, – pridūrė jis.

Pasak D. Coatso, Rusija užmezgė santykius su „represiniais režimais“, tokiais kaip Kuba, Iranas, Šiaurės Korėja, Sirija ir Venesuela.

„O Maskvos santykiai su Pekinu tapo artimesni nei buvo ištisus dešimtmečius“, – pažymėjo D. Coatsas.

Ukrainos prezidento rinkimai įvyks šių metų kovo 31 dieną.

Manoma, kad kai kurios valstybės pabandys daryti įtaką ir 2020 metų Jungtinių Valstijų prezidento rinkimams, antradienį pareiškė JAV nacionalinės žvalgybos direktorius.

„Užsienio žaidėjai vertina 2020 metų rinkimus kaip galimybę prastumti savo interesus (įsikišant į juos)“, – pareiškė jis kalbėdamas Senate.

D. Coatsas perspėjo, kad kišimasis į rinkimus gali vykti „naudojant naujas, pagerintas taktikas“. Jis taip pat pabrėžė, kad jo tarnybos prioritetas yra JAV apsauga nuo užsienio šalių kišimosi į rinkimus.