JAV rengiasi metalų importo muitams ES
Ne vie­ną sa­vai­tę tru­ku­sioms de­ry­boms ne­da­vus re­zul­ta­tų, JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas ke­ti­na nu­sta­ty­ti di­de­lius mui­tus iš Eu­ro­pos im­por­tuo­ja­mam plie­nui ir aliu­mi­niui, ku­rie įsi­ga­lios penk­ta­die­nį, ra­šo JAV vers­lo dien­raš­tis „The Wall Street Jour­nal“.

Už prekybą atsakingi Vašingtono ir Briuselio pareigūnai tęsė diskusijas, siekdami rasti sprendimą, pavyzdžiui, dėl importo kvotų, kuris D. Trumpą įtikintų Europos Sąjungai ir toliau netaikyti plieno ir aliuminio importo muitų, sudarančių atitinkamai 25 ir 10 procentų.

Tačiau informuoti „The Wall Street Journal“ šaltiniai praneša, kad susitarimas paskutinę minutę vargu ar bus pasiektas, tad apie muitų įsigaliojimą gali būti paskelbta jau ketvirtadienį.

Apie muitų įvedimą D. Trumpas paskelbė kovo mėnesį. Nors ši priemonė buvo daugiausia skirta Kinijai, jos neišvengė ir JAV sąjungininkės.

Kol tęsiamos derybos dėl Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutarties (NAFTA) peržiūros, Vašingtonas atleido Kanadą ir Meksiką nuo naujųjų muitų. O Pietų Korėja su JAV susiderėjo dėl kvotų vietoj muitų.

Tuo tarpu ES pažadėjo imtis atsakomųjų priemonių ir nustatyti muitus amerikietiškoms prekėms, įskaitant motociklus „Harley– Davidson“, džinsus ir viskį.

Ginčas dėl metalų importo muitų yra tik vienas D. Trumpo konfrontacijos prekyboje su įvairiomis šalimis, įskaitant ir ekonominius partnerius, ir priešininkus, elementas. Nuo grasinimų jis vis pereina prie kompromisų, o po to vėl sugrįžta prie grasinimo taktikos, glumindamas įvairių pasaulio šalių vyriausybes.