JAV remiamos pajėgos Sirijoje atakuoja paskutinę IS kontroliuojamą teritoriją
Si­rų ko­vo­to­jai, re­mia­mi JAV va­do­vau­ja­mos koa­li­ci­jos ar­ti­le­ri­jos ug­nies, pir­ma­die­nį to­liau at­aka­vo pa­sku­ti­nę ne­di­de­lę te­ri­to­ri­ją, kon­tro­liuo­ja­mą dži­ha­dis­tų ju­dė­ji­mo „Is­la­mo vals­ty­bė“ (IS), pra­ne­šė pa­dė­tį ša­ly­je ste­bin­ti or­ga­ni­za­ci­ja.

Praėjus daugiau nei ketveriems metams po ekstremistų pareiškimo apie įkuriamą „kalifatą“ didelėje dalyje Sirijos ir kaimyninio Irako, dabar ši grupuotė, neatsilaikiusi prieš keliais frontais vykdytus puolimus, tebėra įsitvirtinusi tik mažytėje teritorijoje.

Kurdų vadovaujamos Sirijos demokratinės pajėgos (SDF) šeštadienį paskelbė pradedančios paskutinį puolimą, kad išstumtų šimtus uolių džihadistų iš teritorijos šalies rytuose, prie sienos su Iraku.

Didžiojoje Britanijoje įsikūrusi nevyriausybinė organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) nurodė, kad kurdų ir arabų kovotojų aljansas pirmadienį tęsia puolimą, bet susiduria su sunkiai įveikiamomis kliūtimis.

„SDF lėtai juda į IS (kontroliuoto) katilo likučius“, – sakė SOHR vadovas Rami Abdel Rahmanas.

Tačiau puolimas stringa dėl minų, snaiperių ir ekstremistų iškastų gynybinių tunelių, nurodė jis.

SDF atstovas Mustafa Bali savo ruožtu sakė, kad paskutinėje savo užuoglaudoje džihadistai laiko „dešimtis SDF įkaitų“, bet neigė pranešimus apie neva vykdomas egzekucijas.

Aljansas nuo rugsėjo stengiasi išstumti džihadistus iš rytinės Deir az Zoro provincijos, padedant JAV vadovaujamos koalicijos aviacijai.