JAV prezidento metinis pranešimas: 7 įdomūs faktai
An­tra­die­nį JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas kreip­sis į tau­tą ir pa­sau­lį. Kas­me­ti­nis ga­lin­giau­sios pa­sau­ly­je vals­ty­bės pre­zi­den­to me­ti­nis pra­ne­ši­mas lai­ko­mas vie­nu svar­biau­siu įvy­kiu po­li­ti­niu įvy­kiu. „NBC News“ pa­tei­kia įdo­miau­sius fak­tus apie tai: 

Pradžia. Prezidentas George'as Washingtonas pirmasis pasakė metinį pranešimą Kongrese 1790 metų sausio 8 dieną. Taip buvo inicijuota tradicija, kurią tęsė ir Johnas Adamsas. Tačiau Thomasui Jeffersonui atrodė, jog asmeniškai pagarsintas kreipimasis primena lyg „kalbą iš sosto“, tad jis įteikė jį raštu. Tiesa, kai kurie istorikai mano, kad Th. Jeffersonas, kuris neturėjo oratorinių gebėjimų, nenorėjo atsidurti tokioje pat situacijoje kaip sakydamas inauguracinę kalbą – ji buvo prastai girdima ir smarkiai kritikuojama.

Rašytinė tradicija truko iki 1913 metų, kai ją nutraukė Woodrowas Wilsonas. Teigiama, jog prezidento sprendimas pasakyti kalbą pribloškė Vašingtono elitą. Paskutinis JAV lyderis, pasinaudojęs galimybe metinį pranešimą pateikti raštu, buvo Jimmy Carteris 1981 metais.

Svečiai. Kiekvienas Kongreso narys gauna po vieną papildomą kvietimą. Gana dažnai kongresmenai pasikviečia asmenų, kurie pabrėžia tam tikrą vykdomą politiką ar politinį tikslą. Tarp šių metų demokratų atstovų svečių bus vyriausybės darbuotojų, kuriuos paveikė vyriausybės uždarymas, D. Trumpui priklausančiose įmonėse dirbusių žmonių ir profesinės sąjungos, atstovaujančios planuojamos uždaryti automobilių gamyklos darbininkams, narys.

Trukmė. Kai W. Wilsonas atgaivino tiesiogiai sakomos kalbos tradiciją, metiniai pranešimai, palyginti su rašytiniais, smarkiai sutrumpėjo. XX amžiaus pabaigoje vidutinis pranešimo ilgis buvo 5 tūkst. žodžių. Ilgiausią kalbą (7542 žodžių) pasakė prezidentas Billas Clintonas 2000 metais. Ji truko 1 val. 28 min. ir 49 sekundes.

Laikas. Nors paprastai metinis pranešimas skaitomas kurį nors sausio pabaigos ar vasario pradžios vakarą, taip buvo ne visada. Iš pradžių prezidentai svarbiausią metų kalbą sakydavo gruodį, bet kai 20-oji JAV Konstitucijos pataisa pakeitė Kongreso sesijos pradžią, šis įvykis nukeltas mėnesiu į priekį. Be to, iki 1965-ųjų, kai Lyndonas Johnsonas, siekdamas pritraukti didesnę auditoriją, nusprendė pristatyti pranešimą vakare, jis buvo skaitomas dieną.

Lemta gyventi. 1984 metais inicijuotas paprotys, kad dėl saugumo priežasčių vienas Baltųjų rūmų administracijos narys privalo praleisti prezidento metų kalbą. Po rugsėjo 11 dienos atakų 2 nariai iš abiejų Kongreso rūmų – atstovaujantys dviem partijoms – taip pat turi likti nuošalyje, idant atakos ar katastrofos atveju būtų užtikrintas valstybės lyderystės tęstinumas.

Transliacija. Pirmoji metinio pranešimo radijo transliacija įvyko 1923 metais valdant prezidentui Calvinui Coolidge'ui. Per televiziją Harry Trumano kreipimasis pirmąkart parodytas 1947 metais. O tiesiogiai internetu pranešimo galima klausytis nuo 2002 metų George'o W. Busho kalbos.

Atsakas. Praktika, kai iškart po prezidento metinio pranešimo atsaką į jį skaito opozicinės partijos atstovai, pradėta 1966 metais. Tąsyk į L. Johnsono kalbą atsakė senatorius Everettas Dirksenas ir Atstovų Rūmų narys Geraldas Fordas.

Šiais metais atsaką į Donaldo Trumpo pranešimą skaitys buvusi kandidatė į Džordžijos valstijos gubernatoriaus postą ir kylanti Demokratų partijos narė Stacey Abrams.