JAV prezidentas: Vokietija yra Rusijos belaisvė
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį pra­si­de­dant NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­mui Briu­se­ly­je kan­džiai už­si­puo­lė Vo­kie­ti­ją ir par­eiš­kė, kad dėl „ne­tin­ka­mo“ du­jų su­si­ta­ri­mo su Mask­va ši ša­lis ta­po „Ru­si­jos be­lais­ve“.

D. Trumpas, regis, netikėtai užklupo NATO vadovą Jensą Stoltenbergą, kai atsisakęs formalaus pusryčių susitikimo mandagumo ėmė kritikuoti Berlyną bei kitus sąjungininkus.

„Vokietija yra Rusijos belaisvė, nes iš Rusijos gauna labai daug savo energijos“, – sakė D. Trumpas, turėdamas omenyje Berlyno susitarimą dėl dujotiekio „Šiaurės srautas 2“ (North Stream 2).

„Visi visame pasaulyje apie tai kalba; jie sako, jog mes mokame milijardus dolerių, kad apsaugotume jus, bet jūs mokate milijardus dolerių Rusijai“, – sakė jis.

D. Trumpas pridūrė, kad „Vokietiją visiškai kontroliuoja Rusija“.

Liepos 16 dieną D. Trumpas Helsinkyje susitiks su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu. Pirmasis jų susitikimas rengiamas Jungtinėse Valstijose vykstant tyrimui dėl galimo D. Trumpo rinkimų kampanijos slapto susimokymo su Rusija.

Vokietija dažnai tapdavo D. Trumpo kritikos taikiniu. Prezidentas didžiausią Europos ekonomiką kaltina nepakankamai išleidžiant gynybai ir veltėdžiaujant JAV sąskaita.

D. Trumpas taip pat pakartojo savo platesnius kaltinimus visam NATO, esą mokančiam per mažai.

„Mes giname Vokietiją, Prancūziją ir visus ... Tai trunka dešimtmečius, – sakė D. Trumpas. – Mes su tuo nesitaikstysime ir tai netinkama.“