JAV prezidentas pripažino Venesuelos opozicionierių laikinuoju valstybės vadovu
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas tre­čia­die­nį par­eiš­kė pri­pa­žįs­tan­tis Ve­ne­sue­los opo­zi­ci­jos ly­de­rį Jua­ną Guai­do ša­lies lai­ki­nuo­ju pre­zi­den­tu.

D. Trumpas sakė, kad Venesuelos socialistas prezidentas Nicolas Maduro yra „neteisėtas“ lyderis ir pareiškė, kad šios šalies Nacionalinis Susirinkimas, vadovaujamas J. Guaido, yra „vienintelė teisėta vyriausybės dalis, deramai išrinkta Venesuelos žmonių“.

D. Trumpas palaikymą J. Guaido išreiškė tuojau po to, kai opozicijos kontroliuojamo parlamento pirmininkas pasiskelbė „pareigas einančiu prezidentu“ per Karakase prasidėjusį didžiulį mitingą prieš N. Maduro.

Kiek anksčiau vyriausybės šalininkų dominuojamas Aukščiausiasis Teismas įsakė pradėti baudžiamąjį tyrimą prieš opozicijos kontroliuojamą parlamentą.

„Prisiekiu oficialiai perimti nacionalines vykdomosios valdžios galias kaip pareigas einantis Venesuelos prezidentas, kad būtų užbaigtas uzurpavimas, (suformuota) pereinamoji vyriausybė ir būtų surengti laisvi rinkimai“, – pareiškė J. Guaido, džiaugsmingai šaukiant tūkstančiams šalininkų.