JAV prezidentas Donaldas Trumpas atvyko į Londoną
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po  lėk­tu­vas nu­si­lei­do Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, kur JAV va­do­vas su­si­tiks su bri­tų prem­je­re The­re­sa May, ka­ra­lie­ne Eli­za­beth II ir žais gol­fą prieš ki­tą sa­vai­tę nu­ma­ty­tą jo su­si­ti­ki­mą su Ru­si­jos ly­de­riu Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra „The As­so­cia­ted Press“.

JAV prezidento lėktuvas nusileido Londono Stanstedo oro uoste. Jis atvyko tiesiai iš NATO viršūnių susitikimo Belgijoje.

Vėliau ketvirtadienį D. Trumpas ir jo sutuoktinė Melania turėtų dalyvauti Th. May surengtoje vakarienėje Blenimo rūmuose Oksfordšyre. Į vakarienę pakviesta maždaug 100 svečių, tarp kurių bus įvairių sričių britų verslininkų. Kaip pranešė Dauningo gatvė, šioje vakarienėje bus „paminėti tvirti dalykiniai (JAV ir Didžiosios Britanijos) santykiai“.

Londone D. Trumpas praleis tik vieną naktį. Jis apsistos JAV ambasadoriaus oficialiojoje rezidencijoje Regento parke.

Penktadienio pirmąjį pusdienį JAV prezidentas dalyvaus derybos esu Th. May ministrės pirmininkės užmiesčio rezidencijoje Čekerse. Manoma, kad jie ten aptars virtinę tarptautinės politikos klausimų.

Po susitikimo su Th. May pirmoji JAV pora išvyks į Vindzoro pilį Berkšyre ir ten susitiks su Didžiosios Britanijos karaliene Elizabeth II.

Penktadienį vakare D. Trumpas ir M. Trump išvyks į Škotiją, kur privačiai praleis savaitgalį. Jie turėtų apsilankyti golfo klube ir viešbutyje „Trump Turnberry“ bei golfo klube „Trump International Golf Links Scotland“.