JAV pranešama apie šaudymą Mičigano universitete
JAV Mi­či­ga­no vals­ti­jos uni­ver­si­te­te šau­dy­ta, šau­lys pa­bė­gęs ieš­ko­mas, pra­ne­šė ši aukš­to­ji mo­kyk­la penk­ta­die­nį.

„Būta pranešimo apie šaudymą studentų miestelyje Kambel Hole. Įtariamasis tebėra ieškomas, policija pataria žmonėms neiti laukan“, – apie pavojų savo paskyroje tviteryje pranešė Mičigano centrinis universitetas.

Maunt Plezanto, kuriame yra tas studentų miestelis, pareigūnai sako, kad įtariamasis yra juodaodis, bei perspėja, jog jis „ginkluotas ir pavojingas“.