JAV perspėjo Nicolas Maduro nesigriebti jėgos
AV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo ket­vir­ta­die­nį pers­pė­jo Ve­ne­sue­los ly­de­rį Ni­co­las Ma­du­ro ne­nau­do­ti jė­gos prieš opo­zi­ci­jos ša­li­nin­kų ma­si­nes de­mons­tra­ci­jas ir tarp­tau­ti­nę bend­ri­ją la­biau pa­lai­ky­ti lai­ki­nuo­ju pre­zi­den­tu pa­sis­kel­bu­sį par­la­men­to va­do­vą.

Ankstesnę dieną JAV ir didžiosios Lotynų Amerikos šalys pripažino Venesuelos Nacionalinio Susirinkimo pirmininką Juaną Guaido šalies laikinuoju prezidentu, o ketvirtadienį M. Pompeo išdėstė savo argumentus Amerikos šalių organizacijos (OAS) ypatingajame pasitarime.

„Laikas debatams baigėsi. Buvusio prezidento Nicolas Maduro režimas yra neteisėtas“, – sakė M. Pompeo.

„Jo režimas moraliai bankrutavęs, ekonomiškai nepajėgus, be to, jis yra giliai korumpuotas ir iš pagrindų nedemokratiškas“, – kalbėjo diplomatijos vadovas.

M. Pompeo pareikalavo, kad Venesuelos kariuomenė, kurios vadovybė anksčiau patvirtino esanti ištikima N. Maduro, apsaugoti J. Guaido po ankstesnę dieną vykusių susirėmimų gatvėse, pareikalavusių žmonių gyvybių.

„Pakartoju mūsų perspėjimą dėl Maduro režimo liekanų bet kokio sprendimo panaudoti jėgą taikiam demokratiniam perėjimui malšinti“, – sakė valstybės sekretorius.

Jis paragino visas OAS nares pripažinti J. Guaido.

Viena iš svarbiausių to nepadariusių šalių yra Meksika. Jos naujasis kairiųjų pažiūrų prezidentas Andresas Manuelis Lopezas Obradoras yra pažadėjęs užsienio politikoje laikytis nesikišimo principo.

„Visos OAS narės turėtų palaikyti demokratiją ir gerbti įstatymų viršenybę“, – sakė M. Pompeo.

Jo kalba išprovokavo protestą: pacifistų grupės „Code Ping“ viena iš įkūrėjų Medea Benjamin (Medėja Bendžamin), dažnai mėginanti sutrikdyti oficialius renginius, iškėlė plakatą su užrašu „Nepalaikykite perversmo Venesueloje“.

M. Pompeo liko sėdėti ir šyptelėjo, kai M. Benjamin buvo pasakyta, kad salėje protestuoti neleidžiama.

Jungtinės Valstijos argumentuoja, kad N. Maduro perrinkimas praeitais metais yra neteisėtas, nes per rinkimus buvo daug pažeidimų. N. Maduro savo ruožtu paskelbė Nacionalinį Susirinkimą, kontroliuojamą J. Guaido opozicijos, neteisėtu.

M. Pompeo taip pat paskelbė, kad JAV suteiks Venesuelai 20 mln. dolerių (17,6 mln. eurų) paramą, „kai tik tai taps logistiškai įmanoma“. Jis pridūrė, kad šis žingsnis yra atsakas į Nacionalinio Susirinkimo prašymą.

Venesuela jau seniai kenčia nuo hiperinfliacijos, pagrindinių maisto produktų ir vaistų stygiaus, šalį krečiant ekonomikos krizei, privertusiai milijonus žmonių emigruoti.