JAV patvirtino keturių amerikiečių žūtį Kabulo viešbutyje
Jung­ti­nės Vals­ti­jos tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no, kad ke­tu­ri ame­ri­kie­čiai žu­vo ir dar du bu­vo su­žeis­ti per pra­ei­tą sa­vait­ga­lį Ta­li­ba­no ko­vo­to­jų iš­puo­lį, su­reng­tą vieš­bu­ty­je „In­ter­con­ti­nen­tal“ Af­ga­nis­ta­no sos­ti­nė­je Ka­bu­le.

JAV Valstybės departamento atstovė Heather Nauert sakė, kad Vašingtonas smerkia šią ataką ir reiškia užuojautą žuvusiųjų artimiesiems bei draugams.

Pasak jos, Valstybės departamentas nepateiks jokių kitų komentarų iš pagarbos žuvusiųjų artimiesiems.

Departamentas anksčiau buvo nurodęs, kad per minėtą išpuolį žuvo arba buvo sužeisti keli JAV piliečiai, bet atsisakė įvardyti tikslų skaičių, kol dar nebuvo informuotos aukų šeimos.

Afganistano pareigūnai ketvirtadienį paskelbė duomenis, rodančius, kad per praeitą savaitgalį Talibano kovotojų surengtą išpuolį prabangiame Kabulo viešbutyje „Intercontinental“ žuvo mažiausiai 40 žmonių – beveik dvigubai daugiau nei skelbta anksčiau.

„Per ataką viešbutyje „Intercontinental“ žuvusių (afganų) galutinis skaičius – 25“, – naujienų agentūrai AFP sakė Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Wahidas Majroohas.

„Mums nežinoma apie žuvusius užsieniečius“, – pridūrė jis ir nurodė, kad dar 12 afganų buvo sužeisti.

Kadangi jau anksčiau buvo patvirtinta 15 užsieniečių žūtis, bendras aukų skaičius yra 40 žmonių.

Afganistano pareigūnai anksčiau skelbė, kad per skerdynes sostinės viešbutyje žuvo 22 žmonės, daugiausiai užsieniečiai.