JAV paskelbs Turkijai sankcijas, jei Ankara nepaleis kalinamo pastoriaus
JAV vi­cep­re­zi­den­tas Mi­ke'as Pen­ce'as gra­si­na NA­TO są­jun­gi­nin­kei An­ka­rai eko­no­mi­nė­mis sank­ci­jo­mis dėl vie­no te­ro­riz­mu ir šni­pi­nė­ji­mu ap­kal­tin­to ame­ri­kie­čių pa­sto­riaus su­lai­ky­mo Tur­ki­jo­je.

M. Pence'as ketvirtadienį pareiškė, kad jei turkų valdžia tuoj pat nesiims veiksmų, kad paleistų Andrew Craigą Brunsoną, „Jungtinės Amerikos Valstijos paskelbs Turkijai griežtas ekonomines sankcijas“. Jis kalbėjo per vienos trijų dienų trukmės konferencijos dėl tikėjimo laisvės uždarymą.

Kaip paskelbė oficiali Turkijos Anatolijos naujienų agentūra, 50 metų krikščionis protestantas A. C. Brunsonas, kilęs iš Šiaurės Karolinos, trečiadienį dėl „problemų su sveikata“ buvo paleistas iš kalėjimo, kur išbuvo pusantrų metų, ir dabar jam skirtas namų areštas.

JAV lyderis Donaldas Trumpas ne kartą reikalavo, kad pastorius būtų paleistas, o praėjusią savaitę parašė socialiniame tinkle „Twitter“, kad jo įkalinimas yra „didžiulė gėda“.