JAV paskelbė sankcijas rusų oligarchams, tarp jų – „Gazpromo“ direktorius
Jung­ti­nės Vals­ti­jos penk­ta­die­nį pa­skel­bė sank­ci­jas sep­ty­niems ru­sų oli­gar­chams, kal­ti­na­miems re­miant ir gau­nant nau­dos iš Ru­si­jos pre­zi­den­to Vla­di­mi­ro Pu­ti­no pa­stan­gų pa­kenk­ti Va­ka­rų de­mo­kra­ti­joms.

Aukšto rango JAV pareigūnai sakė, kad tie turtingi verslininkai priklauso V. Putino „artimam ratui“.

„Jungtinės Valstijos ėmėsi šių veiksmų reaguodamos į visą Rusijos vyriausybės besitęsiantį ir vis begėdiškesnį kenksmingos veiklos visame pasaulyje modelį“, – sakė vienas pareigūnas.

Naujosios sankcijos, be kita ko, paskelbtos aliuminio magnatui Olegui Deripaskai bei Aleksejui Mileriui, valstybinės dujų milžinės „Gazprom“ direktoriui.