JAV paskelbė sankcijas 19 Rusijos piliečių
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja ket­vir­ta­die­nį dėl ga­li­mo ki­ši­mo­si į 2016-ųjų JAV pre­zi­den­to rin­ki­mus pa­skel­bė sank­ci­jas 19 Ru­si­jos pi­lie­čių, tarp jų – 13 ru­sų, ku­rie mi­ni­mi spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio kal­ti­na­ma­ja­me do­ku­men­te.

Tarp asmenų, kuriems paskelbtos sankcijos, yra Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pareigūnų.

JAV Iždo departamentas pareiškė, kad GRU ir Rusijos kariuomenė kišosi į amerikiečių prezidento rinkimus ir buvo „tiesiogiai atsakingos“ už kibernetinę ataką „NotPetya“, 2017-ųjų birželį padariusią didelę žalą Europos kompanijoms.

JAV specialusis prokuroras R. Muelleris, tiriantis Maskvos kišimąsi į 2016 metų Amerikos prezidento rinkimus, praėjusį mėnesį apkaltino 13 Rusijos piliečių vadovavus slaptai kampanijai, turėjusiai pakreipti balsavimo rezultatus Kremliui palankia linkme.

Kaltinamajame akte apžvelgiama 2014 metais pradėta įspūdinga operacija, kurios tikslas – aštrinti JAV visuomenės susiskaldymą, paveikti Amerikos politiką ir 2016-ųjų prezidento rinkimus.

Dokumente tvirtinama, kad Rusijos žiniasklaidoje „Putino virėju“ vadinamas verslininkas Jevgenijus Prigožinas ir jo valdomos bendrovės teikė finansavimą Interneto tyrimų agentūra pavadintai įstaigai, vadinamajam „trolių fabrikui“, iš kurio per netikras socialinių tinklų paskyras buvo platinamos tendencingos žinutės.

JAV prezidento administracija paskelbė sankcijas ir pastarajai įstaigai.