JAV paskelbė sankcijas 17 Saudo Arabijos piliečių, siejamų su Khashoggi nužudymu
JAV ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė eko­no­mi­nes sank­ci­jas 17 Sau­do Ara­bi­jos pi­lie­čių, įta­ria­mų pri­si­dė­jus prie žur­na­lis­to Ja­ma­lo Khas­hog­gi nu­žu­dy­mo; tarp tų as­me­nų esa­ma ir ar­ti­mų sos­to pa­vel­dė­to­jo pri­nco Mo­ham­me­do bin Sal­ma­no pa­ta­rė­jų.

Apie sankcijas paskelbta po to, kai Rijado valstybinis prokuroras pranešė, jog penkiems pareigūnams gresia mirties bausmė šioje byloje, tačiau pabrėžė, kad M. bin Salmanas su tuo visu nėra susijęs.

„Saudo Arabijos pareigūnai, kuriems skelbiame sankcijas, yra prisidėję prie Jamalo Khashoggi siaubingo nužudymo. Tie asmenys, kurie nusitaikė ir brutaliai nužudė žurnalistą, gyvenusį ir dirbusį Jungtinėse Valstijose, privalo susidurti su savo veiksmų pasekmėmis“, – pareiškė JAV iždo sekretorius Stevenas Mnuchinas.