JAV paskelbė naujas sankcijas rusams, prisidėjusiems prie Ukrainos krizės
Jung­ti­nės Vals­ti­jos ket­vir­ta­die­nį pa­skel­bė sank­ci­jas dar trims as­me­nims ir de­vy­nioms struk­tū­roms dėl Ru­si­jos veiks­mų Ukrai­no­je, įskai­tant Kry­mo anek­si­ją.

„Mūsų sankcijos yra aiškus priminimas, kad pastangos normalizuoti investavimą ir ekonominius santykius su tais, kas veikia Kryme, nebus toleruojamos ir bus baudžiamos JAV ir Europos Sąjungos sankcijomis“, – pareiškė Iždo departamento sekretoriaus pavaduotoja terorizmo ir finansinės žvalgybos reikalams Sigal Mandelker.