JAV pasiuntinys atmeta Rusijos kaltinimus Ukrainai vykdant provokacijas
JAV spe­cia­lu­sis pa­siun­ti­nys Ukrai­nai Kur­tas Vol­ke­ris pir­ma­die­nį pa­va­di­no Ru­si­jos pers­pė­ji­mą dėl Ukrai­nos pro­vo­kuo­jan­čių veiks­mų Ker­čės są­siau­ry­je Mask­vos ban­dy­mu nu­kreip­ti dė­me­sį nuo sa­vo pa­čios ag­re­si­jos.

Ilgai tvyranti įtampa tarp Rusijos ir Ukrainos išsiveržė praėjusį mėnesį prie Rusijos aneksuoto Krymo, kai rusų pasieniečių laivai apšaudė ir užgrobė tris Ukrainos karo laivyno laivus ir jų įgulos narius.

Pastarosiomis dienomis keletas Rusijos pareigūnų, įskaitant užsienio reikalų ministrą, kaltino Ukrainos karius planuojamomis provokacijomis prie Krymo pusiasalio sausumos sienos.

Pirmadienį K. Volkeris žurnalistams sakė nemanantis, kad Ukraina rengtų kokias nors atakas. Priešingai – savo pareiškimais Maskva gali norėti nukreipti dėmesį nuo Rusijos vykdomos Kerčės sąsiaurio blokados, pareiškė jis.