JAV panaikino draudimą atvykti pabėgėliams iš 11 šalių
Jung­ti­nės Vals­ti­jos pir­ma­die­nį pa­skel­bė, kad pa­nai­ki­na drau­di­mą at­vyk­ti pa­bė­gė­liams iš 11 „la­bai ri­zi­kin­gų“ ša­lių, bet taip pat nu­ro­dė, kad no­rin­tys at­vyk­ti į JAV bus ti­kri­na­mi daug nuo­dug­niau nei iki šiol.

Pareiškėjai iš 11 šalių, kurios nenurodomos, nors tikriausiai tai yra 10 musulmoniškų valstybių ir Šiaurės Korėja, bus vertinami griežčiau, „remiantis rizika“.

„Itin svarbu, kad žinotume, kas atvyksta į Jungtines Valstijas“, – sakė krašto saugumo sekretorė Kirstjen Nielsen.

„Su šiomis papildomomis saugumo priemonėmis blogiems veikėjams bus sunkiau išnaudoti mūsų pabėgėlių programą; ... saugodami kraštą mes imamės rizika labiau pagrįsto metodo“, – pridūrė ji.

Vienuolika šalių, kurioms spalio mėnesį draudimas buvo įvestas pagal Donaldo Trumpo administracijos persvarstytą pabėgėlių politiką, oficialiai nebuvo įvardytos.

Tačiau pabėgėlių organizacijos sako, kad šios šalys yra Egiptas, Iranas, Irakas, Libija, Malis, Šiaurės Korėja, Somalis, Pietų Sudanas, Sudanas, Sirija ir Jemenas.

Administracijos aukšto rango pareigūnas, kuris nenorėjo skelbti savo pavardės, žurnalistams neoficialiai sakė, kad griežtesnio pabėgėlių iš šių 11 šalių vertinimo politika nėra nukreipta prieš musulmonus.

„Mūsų priėmimai neturi nieko bendra su religija“, – sakė pareigūnas ir pridūrė, kad griežčiau tikrinti rizikingesnėmis laikomas šalis – „jokia ypatinga naujovė“.

Prieš metus prezidentu tapęs D. Trumpas laikosi daug griežtesnės pozicijos dėl imigrantų ir pabėgėlių iš visų šalių.

Metinis priimamų pabėgėlių skaičius buvo sumažintas daugiau nei perpus, iki 45 tūkst. 2018 fiskaliniais metais, pasibaigsiančiais rugsėjo 31 dieną.