JAV neturi aiškios strategijos dėl Sirijos
Pa­sta­ruo­ju me­tu JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja siun­čia itin prieš­ta­rin­gas ži­nias apie sa­vo pla­nus ka­ro ali­na­mo­je Si­ri­jo­je. Ka­riuo­me­nės va­dai ir aukš­to ran­go ad­mi­nis­tra­ci­jos par­ei­gū­nai kal­ba apie il­ga­lai­kį bu­vi­mą ir ša­lies sta­bi­li­za­vi­mą, o pre­zi­den­tas ti­ki­na ke­ti­nan­tis kuo grei­čiau iš­ves­ti iš ten ka­rius. Pa­gal nau­jau­sią Bal­tų­jų rū­mų po­zi­ci­ją, JAV Si­ri­jo­je pa­si­liks tol, kol bus su­triuš­kin­ta „Is­la­mo vals­ty­bė“. O to­liau? Nie­kas ne­ži­no.

Kai šią savaitę trys svarbiausi karo žaidėjai – Turkijos prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas, Rusijos vadovas Vladimiras Putinas ir Irano lyderis Hassanas Rouhani – Ankaroje ruošėsi derėtis dėl konflikto pabaigos, pasirodė pranešimų, jog Šiaurės Sirijoje JAV stato dvi naujas karines bazes. Šis faktas tarsi rodytų, kad JAV artimiausiu metu nesirengia išvesti 2 tūkst. Sirijoje dislokuotų karių, kurie padeda Vašingtono sąjungininkams – kurdų ir arabų kovotojams, sudarantiems Sirijos demokratinių pajėgų branduolį.

Tačiau D. Trumpo pareiškimai priverstų tuo suabejoti. Praeitą savaitę Ohajuje surengtame mitinge jis gyrėsi, kad „Islamo valstybė“ beveik sutriuškinta, ir pridūrė: „...mes išeisime iš Sirijos, na, jau labai greitai.“ Per šį antradienį vykusią Baltųjų rūmų konferenciją prezidentas tvirtino, jog JAV „negavo jokios naudos iš 7 trilijonų, per pastaruosius 17 metų išleistų Vidurio Rytuose“. Manoma, kad tiek Amerika prarado kariaudama Irake, Afganistane ir kitur regione.

Baltieji rūmai:“Mes ir toliau tarsimės su sąjungininkais bei draugais dėl ateities planų. Tikimės, jog valstybės regione ir už jo ribų, taip pat ir Jungtinės Tautos, kartu sieks taikos ir užtikrins, kad „Islamo valstybė“ daugiau niekada nebeiškiltų.“

Pakeitė poziciją

Aišku, dabartinis JAV prezidentas garsėja savo nuolat besikeičiančia nuomone ar vienas kitam prieštaraujančiais pareiškimais. Per rinkimų kampaniją jis nepaliaudamas kritikavo vis nesibaigiantį JAV karą Afganistane, tačiau praeitais metais sutiko į šalį pasiųsti papildomų karių.

O štai trečiadienį, po susitikimo su aukštais administracijos pareigūnais, regis, D. Trumpas apsigalvojo ir dėl Sirijos. Baltųjų rūmų išplatintame pareiškime teigiama, kad „karinė misija (...) Sirijoje greitai artėja prie pabaigos, nes „Islamo valstybė“ yra beveik visiškai sunaikinta“. Jame priduriama, jog JAV ir jų partneriai toliau stengsis neutralizuoti išlikusias nedideles „Islamo valstybės“ pajėgas. Tačiau atrodo, kad Sirijos stabilizavimą Vašingtonas perleidžia kitiems. „Mes ir toliau tarsimės su sąjungininkais bei draugais dėl ateities planų. Tikimės, jog valstybės regione ir už jo ribų, taip pat ir Jungtinės Tautos, kartu sieks taikos ir užtikrins, kad „Islamo valstybė“ daugiau niekada nebeiškiltų“, – teigiama Baltųjų rūmų pareiškime.

Ko gero, D. Trumpas siekė rasti kompromisą tarp savo pageidavimo kuo greičiau pasitraukti ir karininkų nerimo, jog tai padarius Sirijoje atsirastų pavojingas vakuumas. Tačiau naujausia Baltųjų rūmų retorika vis tiek prieštarauja į karą su „Islamo valstybe“ įsitraukusių aukštų pareigūnų pareiškimams, kuriuose negalima aptikti užuominų apie greitą pasitraukimą.

Viskas dar ateityje

Antradienį JAV centrinės vadavietės vadas generolas Josephas Votelis teigė, kad „sunkioji dalis“ Sirijoje „dar mūsų laukia ateityje“. Tarp laukiančių darbų jis paminėjo „šių vietovių stabilizavimą, mūsų pasiekimų sutvirtinimą, žmonių sugrąžinimą į jų namus ir tokių ilgalaikių klausimų kaip atstatymas bei kitų, kuriuos bus privaloma padaryti, sprendimą“.

JAV valstybės departamento specialusis pasiuntinys kovos su „Islamo valstybe“ klausimais Brettas McGurkas sutiko su tokia J. Votelio pozicija. „Mes dar nebaigėme, – teigė jis. – Ir mes turime išspręsti dar kai kuriuos labai sunkius klausimus.“

Tarp šių klausimų – viso karo Sirijoje pabaiga. Turkija, kažkada buvusi itin arši Sirijos prezidento Basharo al-Assado priešininkė, mato, kad karas nevyksta pagal jos interesus, ir dabar bando rasti bendrą kalbą su B. al-Assado globėjais. Ankara taip pat įsiutusi dėl JAV paramos Sirijos kurdams, kurie veikia netoli Turkijos sienos.

Kaip rašo „Washington Post“ korespondentas Ishaanas Tharooras, turint omenyje itin sudėtingą situaciją Sirijoje, nenuostabu, kad D. Trumpas nori iš ten išvesti JAV karius, vos tik bus įveikta „Islamo valstybė“. Tačiau jam artimos aplinkos žmonės ir sąjungininkai – pradedant žinių laidos „Fox and Friends“, kurios patarimais D. Trumpas neretai vadovaujasi, vedėjais ir baigiant Saudo Arabijos sosto paveldėtoju – ragino JAV prezidentą dar nesitraukti. Panašios nuomonės laikosi ir šalies užsienio politikos specialistai.

„2 tūkst. ar maždaug tiek JAV karių išvedimas leistų „Islamo valstybei, kuri šiandien kontroliuoja mažiau nei 7 proc. teritorijos, ir vėl iškilti, – rašė „Washington Post“ redaktorių kolegija. – Beveik garantuota, kad tai sudarytų sąlygas Iranui įsigalėti Rytų Sirijoje ir sukurti tiltą nuo Teherano iki Damasko ir Beiruto, o tai padidintų pavojų Izraeliui.“

Praeitą savaitę per mitingą Ohajuje Donldas Trumpas žadėjo, kad JAV labai greitai pasitrauks iš Sirijos.

Humanitarinės priežastys

„Bloomberg“ konservatyvių pažiūrų komentatorius Eli Lake'as taip pat išreiškė baimę dėl Irano įtakos zonos didėjimo, bet pridūrė, kad „geriausia priežastis“ pasilikti Sirijoje yra „humanitarinė“.

„Skerdikas jau išžudė pakankamai, – rašė E. Lake'as. – Jis turėtų sulaukti atpildo, jei ne dėl kitų priežasčių, tai tam, kad būtų sulaikytas nuo tolesnio žudymo ir kad būtų pasiųsta žinutė kitiems skerdikams.“

Tačiau vargiai D. Trumpą tokios priežastys sujaudintų. Praeitą savaitę pasirodė pranešimų, kad jo administracija įšaldė apie 200 mln. JAV dolerių Sirijos atstatymui skirtos paramos. Raka, de facto buvusi „Islamo valstybės“ sostinė, apie 80 proc. yra virtusi griuvėsiais. Viena to priežasčių – nenumaldoma, Baltųjų rūmų autorizuota bombardavimo kampanija.

Nėra žinoma, kiek civilių aukų pareikalavo Rakos perėmimas, tačiau pagalbos organizacijų darbuotojai kalba apie griuvėsiuose įstrigusių pūvančių kūnų skleidžiamą smarvę. Per vasario ir kovo mėnesius jie ištraukė per 300 kūnų, tačiau nerimaujama, kad šis procesas vyksta per lėtai ir artėjant vasarai gali išplisti įvairios ligos.

Vienas pagalbos darbuotojas naujienų tinklalapiui „Syria Direct“ teigė: „Kad ir kiek duodame šiam miestui, to neužtenka, nes šalis yra išsekinta.“