JAV neketina mažinti spaudimo Teheranui
JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo tre­čia­die­nį par­eiš­kė, kad Va­šing­to­nas to­liau spaus Ira­ną ir tai­kys jam sank­ci­jas, kol Te­he­ra­nas reikš­min­gai pa­keis sa­vo už­sie­nio po­li­ti­ką.

Spaudimą „sušvelninti galima tik tuo atveju, jeigu pamatysime apčiuopiamus ir reikšmingus Irano politikos pokyčius“, – M. Pompeo sakė Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdyje.

„JAV toliau nepaliaujamai kurs koaliciją su atsakingomis šalimis, rimtai nusiteikusiomis duoti atkirtį Irano režimui, jo beatodairiškai veiklai, susijusiai su balistinėmis raketomis“, – pridūrė diplomatijos vadovas. Valstybės sekretorius pridūrė, kad 2015 metais sudaryta šešių galingųjų šalių sutartis su Teheranu dėl jo branduolinės programos suteikė Iranui galimybę užsitikrinti daugiau lėšų savo „ardomajai“ veiklai įgyvendinti.

„Irano režimas tebesiekia tų pačių ardomųjų ir revoliucinių tikslų, kokius turėjo 39 metus. Tačiau dabar jie turi daugiau pinigų, kad tai įgyvendintų – dėl Irano branduolinio susitarimo“, – pabrėžė jis.

JT inspektoriai sako, kad Iranas laikosi minėto susitarimo, kurį 2015 pasirašė dabartinio JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trapo) pirmtakas Barackas Obama ir kitos penkios galingosios šalys, įskaitant Kiniją ir Rusiją, tikėdamosi apriboti Teherano branduolinę programą. JT Saugumo Taryba patvirtino dokumentą atitinkama rezoliucija.

Kitos branduolinio susitarimo šalys toliau įnirtingai priešinasi D. Trumpo gegužę paskelbtam sprendimui išvesti JAV iš šios sutarties ir mėgina išsaugoti Bendrąjį išsamių veiksmų planą (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA).

M. Pompeo tvirtino, kad Iranas, plėtodamas savo balistinių raketų programą, su kuria JCPOA nėra susijusi, susikūrė „didžiausias raketų pajėgas Artimuosiuose Rytuose“.

„Jis turi šimtus raketų, keliančių grėsmę mūsų partneriams regione“, – sakė valstybės sekretorius.

Vašingtonas taip pat yra griežtai nusistatęs prieš Teherano vaidmenį Sirijos kare.

Pasak M. Pompeo, Jungtinės Valstijos savo veiksmais siekia palaikyti Irano žmones, Vašingtono nuomone, kenčiančius nuo savo pačių valdžios veiksmų.

„JAV toliau stovės petys į petį su Irano žmonėmis. Jie yra nesvyruojamai remiami Jungtinių Valstijų“, – sakė jis.