JAV nebeteiks pagalbos trims Lotynų Amerikos šalims
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis ne­be­teiks jo­kios par­amos Hon­dū­rui, Gva­te­ma­lai ir Sal­va­do­rui, nes šios Cen­tri­nės Ame­ri­kos vals­ty­bės ne­ga­li iš­spręs­ti ne­le­ga­lios mig­ra­ci­jos prob­le­mos.

„Hondūras, Gvatemala ir Salvadoras nieko nedaro dėl Jungtinių Valstijų ir tik ima mūsų pinigus“, – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas.

„Girdėjau, kad Hondūre sudaromas naujas (migrantų) karavanas, ir jie šiuo atžvilgiu nieko nedaro. Nebeteiksime jokios paramos šioms trims šalims“, – pažymėjo jis.

JAV lyderis pridūrė, jog visos trys valstybės „jau daugelį metų naudojosi JAV, siekdamos pasipelnyti“.

Nuo spalio keli dideli migrantų „karavanai“ išvyko link JAV sienos per Meksikos teritoriją. Šiuose karavanuose iš viso buvo apie 10 tūkst. žmonių iš Hondūro, Salvadoro, Gvatemalos ir Meksikos.

D. Trumpas ne kartą kaltino Meksikos valdžia nesugebėjimu sustabdyti nelegalių migrantų tranzitą per savo teritoriją.